Održana Redovna glavna skupština Društva

Zagreb, 12. lipnja 2015.– INA – industrija nafte, d.d. održala je danas Redovnu glavnu skupštinu Društva na kojoj je bilo prisutno 9.685.256 glasova ili 96,85% od ukupno 10.000.000 glasova.

Na Skupštini su potrebnom većinom glasova donesene odluke o raspodjeli dobiti INA, d.d. za 2014. te  prijenosu ostalih rezervi na zadržanu dobit, kao i razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za 2014. Nadalje, izglasane su dopune djelatnosti kompanije, izmjene i dopune Statuta INA, d.d., kao i potpuni tekst Statuta INA, d.d. te je donesena odluka o izboru revizora za tekuću godinu. Također, donesena je odluka o isplati dividende u iznosu od 15 kuna po dionici.

Dioničarima je na Skupštini prezentirano financijsko izvješće za 2014. uz izvješće neovisnog revizora, Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2014.
Obraćajući se ovom prilikom,  predsjednik Uprave Ine, g. Zoltán Áldott, izjavio je U posljednjih nekoliko godina pretvorili smo Inu u financijski stabilnu kompaniju, vodećeg investitora i izvoznika. Stvorili smo vrijednost za naše dioničare što je vidljivo i iz današnje odluke o isplati dividende u iznosu od 150 milijuna kuna. U 2014. INA je ostvarila značajne investicije vrijedne 1,7 milijardi kuna, reinvestirajući dvije trećine svoje EBITDA.I u 2015.,  usprkos izazovnom okruženju, planiramo zadržati razinu ulaganja i ulogu vodećeg investitora u zemlji.“

Prezentaciju o Ininim poslovnim rezultatima  možete preuzeti na Ininoj Internet stranici.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 442 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR         
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument