Korporativno upravljanje

Goran Pleše

operativni direktor, <br> Rafinerije i marketing

G. Pleše je započeo svoju karijeru u INA Grupi 2005. godine. Radio je na raznim pozicijama unutar Kontrolinga INA-e, a u međuvremenu je obnašao i pozicije glavnog financijskog direktora te direktora Korporativnih poslova Crosca i STSI-ja. U listopadu 2018. imenovan je članom Uprave Petrokemije, zatim u siječnju 2020. nastavlja svoju karijeru na poziciji direktora Kontrolinga INA Grupe. Prije nego što je stupio na poziciju operativnog direktora Rafinerija i marketinga obnašao je funkciju direktora usluga kupcima i projektnog financiranja na razini MOL Grupe.

Magistrirao je ekonomiju te završio postdiplomski studij Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.