Korporativno upravljanje

Hrvoje Glavaš

direktor Industrijskih <br> i korporativnih servisa

Hrvoje Glavaš imenovan je na poziciju direktora Industrijskih i korporativnih servisa od 1. rujna 2022. G. Glavaš na ovu poziciju dolazi s pozicije direktora Strateškog poslovanja i javnih poslova čiji djelokrug poslova i dalje ostaje u njegovoj nadležnosti.

G. Glavaš je započeo svoju karijeru u INA, d.d. 2011. godine u Kontrolingu, nakon čega je radio na poziciji Savjetnika predsjednika Uprave Ine. Od 2017. godine obnaša poziciju direktora Strateškog poslovanja i javnih poslova. Diplomirao je makroekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, završio MSM-SEED Executive MBA program na Corvinus Sveučilištu u Budimpešti i LEAD, EGL program na Cotrugli Business School u Zagrebu.