Korporativno upravljanje

Nikola Mišetić

Nikola Mišetić je imenovan na poziciju operativnog direktora Istraživanja i proizvodnje nafte i plina 1. svibnja 2021. godine. U INA Grupu dolazi 2019. godine kada postaje direktorom društva STSI d.o.o. Bogato iskustvo je stekao kao član Uprave Croatia osiguranja, u Adris grupi kao izvršni direktor razvoja i TDR-u kao direktor strateškog razvoja te u McKinsey & Company kao voditelj projekata i stručni suradnik.

Diplomirao je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i završio MBA na poslovnoj školi INSEAD u Francuskoj 2009. godine.