Korporativno upravljanje

Péter Ratatics

predsjednik Uprave

Péter Ratatics na dužnost predsjednika Uprave Ine dolazi s dužnosti izvršnog potpredsjednika Usluga kupcima MOL Grupe i operativnog direktora MOL-a Mađarska. Diplomirao je na Fakultetu za financije Sveučilišta Corvinus u Budimpešti te se specijalizirao za tržišta kapitala. G. Ratatics započinje svoju karijeru 2007. kao stručnjak za trgovinu plinom i poslovni razvoj u MOL-u, a zatim je 2009. imenovan voditeljem savjetodavnog tima Izvršnog odbora. Između 2009. i 2010. također je obnašao dužnost voditelja Organizacijskog razvoja i upravljanja procesima, a od 2010. do 2011. voditelja Usluga upravljanja. Od 2011. godine radio je kao potpredsjednik Korporativnog centra u kojemu je bio odgovoran za područje ljudskih resursa.

Tijekom 2015. i 2016. bio je odgovoran za aktivnosti nabave, ulaganja i komunikacija MOL Grupe kao viši potpredsjednik Korporativnog centra. Bio je član Uprave Ine u razdoblju od 2011. do 2018. godine. Bio je potpredsjednik Nadzornog odbora FGSZ-a (Prijenos prirodnog plina) od 2012. do 2021. te član Uprave IES-a od 2013. do 2019. Predsjednik je Uprave MOL Fleet Holding Kft-a od 2017., predsjednik Uprave MOL Ingatlankezelő Kft-a i predsjednik Uprave MOL Ingatlan Holding Kft-a od 2018. Predsjednik je Mađarske udruge mineralnih ulja od 2018. te predsjednik Nadzornog odbora TIFON d.o.o. od veljače 2019. Također, od travnja 2019. obnaša dužnost člana Upravnog odbora kompanije Magyar Telekom.