Loživa ulja

EURO LU EL (Loživo ulje ekstra lako)

Kvaliteta Euro loživog ulja ekstra lakog je u skladu s Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva.
Prodaja i distribucija Euro loživog ulja ekstra lakog (LUEL) obavlja se na cijelom području Republike Hrvatske po  pristupačnim i transparentnim prodajnim cijenama goriva važećima na dan isporuke.

Sigurnosno tehnički list (STL) za loživo ulje ekstra lako (LUEL) 

Naručivanja za privatne korisnike

Plaćanje prilikom isporuke goriva:

  • Gotovina
  • Karticama Premium Visa i Diners Club – do 6 rata (osim Eurodizel BS plavi jednokratno)
  • Karticama Visa, Maestro, MasterCard i PBZAgro – jednokratno

LUS I

Loživo ulje srednje, ostatno je gorivo koje se pri prijevozu, skladištenju i upotrebi mora predgrijavati. Kao gorivo za proizvodnju toplinske energije koristi se za industrijske peći i velike energetske jedinice. Nastaje frakcioniranjem naftnih destilacijskih ostataka s graničnom vrijednosti količine sumpora u loživom ulju srednjem od najviše 1,0% m/m.

Kvaliteta loživog ulja srednjeg usklađena je s Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva.
Sigurnosno tehnički list (STL) za LUS I