Karijera

Natječaj INA Grupe za dodjelu STEM stipendija u akademskoj godini 2023/2024.

INA dodjeljuje stipendije studentima koji se obrazuju u STEM područjima

U okviru strategije razvoja mladih talenata i jačanja suradnje s akademskom zajednicom, INA pokreće program stipendiranja studenata koji se obrazuju u različitim STEM područjima. Budući Inini stipendisti tako dobivaju priliku jačati kompetencije u pravom STEM okruženju i razvijati kreativna poslovna rješenja u okviru INA Grupe.

Ako je STEM područje tvoj karijerni izbor, ako želiš odraditi stručnu praksu i izraditi diplomski rad uz podršku naših STEM stručnjaka, prijavi se na Natječaj za dodjelu STEM stipendija 2023/2024. od 13. studenog do 3. prosinca 2023. i postani stipendist INA Grupe!

Veselimo se upoznati te i nagraditi tvoja postignuća.

MOGU LI SE I JA PRIJAVITI NA NATJEČAJ?

Na Natječaj se možeš prijaviti:

 • ako si redovni student 2. ili 3. godine preddiplomskog studija, odnosno 1. ili 2. godine diplomskog studija
 • ako imaš prosjek ocjena prethodne godine studija barem 3,5
 • ako u akademskoj godini 2023/2024. imaš status redovnog studenta
 • ako imaš državljanstvo Republike Hrvatske
 • ako studiraš na sveučilišnom ili stručnom studiju na području Republike Hrvatske
 • ako studiraš na studijima:
  • kemijskog inženjerstva i tehnologije
  • naftnog rudarstva
  • geologije i geološkog inženjerstva
  • strojarstva
  • elektrotehnike

 
OMOGUĆUJE LI MI STIPENDIJA I NEKE DODATNE POGODNOSTI?

U okviru Programa stipendiranja omogućit ćemo ti:

 • stipendiju u iznosu od 3000 (stipendija će biti isplaćivana u mjesečnim obrocima u iznosu od 250 € tijekom cijele akademske godine, od listopada do rujna, s time da će stipendija za listopad, studeni i prosinac 2023. biti isplaćena jednokratno u siječnju 2024.)
 • zadržavanje stipendije do kraja diplomskog studija (ako redovno upišeš višu godinu studija i imaš prosjek ocjena 3,0) 
 • stjecanje praktičnog iskustva kroz stručnu praksu u INA Grupi u skladu s osobnim interesima za razvoj u određenom STEM području
 • podršku naših stručnjaka u izradi završnog i/ili diplomskog rada
 • zapošljavanje po završetku diplomskog studija sukladno poslovnim potrebama i mogućnostima INA Grupe. INA Grupa nema obvezu zapošljavanja stipendista, no u slučaju postojanja poslovnih potreba i mogućnosti, zapošljavanje će se ponuditi u roku od 30 dana od dana završetka studija.

ŠTO TREBAM NAPRAVITI DA DOBIJEM STIPENDIJU?

Stipendiju možeš osvojiti u samo dva koraka:  

1. KORAK: Prijavi se na Natječaj!

 • Između 13. studenog i 3. prosinca 2023. g pronađi i otvori Natječaj INA Grupe za dodjelu STEM stipendija 2023/2024. i kreiraj svoj profil na način da:
 • upišeš svoje osobne podatke (ime i prezime, mjesto prebivališta, adresu elektroničke pošte, kontakt broj)
 • upišeš podatke vezane za studij (naziv visokog učilišta, naziv studija, godina studija, preddiplomski/diplomski studij, prosjek ocjena)
 • priložiš potrebnu dokumentaciju na svoj profil:
  • potvrdu visokog učilišta o ukupnom prosjeku ocjena kojeg si ostvario na prethodnoj godini studija
  • potvrdu visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku godinu 2023/2024. na kojoj će biti vidljiv naziv i godina studija
  • vlastoručno potpisanu Izjavu o primanju/neprimanju druge stipendije
  • dokaz o državljanstvu (domovnicu)

 (Napomena: Molimo te da navedenu dokumentaciju priložiš u jednom pdf dokumentu.)

2. KORAK: Predstavi nam se!

 • Od 7. do 15 prosinca 2023., ako prođeš u drugi krug Natječaja, predstavit ćeš nam se na intervjuu kako bismo saznali više o tebi i tvojoj motivaciji da postaneš stipendist INA Grupe. Razgovor će biti organiziran putem Teamsa u trajanju od 45 minuta. Razgovaraj s nama opušteno i budi iskren😊

KOJI SU KRITERIJI ZA ODABIR STIPENDISTA?

Kriteriji za odabir stipendista:

 • U drugi krug natječaja ulazi 15 studenata s najboljim prosjekom ocjena iz prethodne godine studija
 • Za konačni odabir stipendista uzimaju se u obzir prosjek ocjena i rezultati intervjua

KOJI SU MOJI SLJEDEĆI KORACI NAKON PRIJAVE NA NATJEČAJ?

Po prijavi na natječaj, obavijestit ćemo te o svim tvojim i našim koracima:

 • 6. prosinca 2023. dobit ćeš obavijest ulaziš li u drugi krug natječaja te ćemo te, ovisno o tome, kontaktirati i dogovoriti termin za intervju koji će ti najbolje odgovarati
 • između 7. i 15. prosinca 2023. imat ćeš priliku predstaviti nam se putem intervjua u terminu koji smo dogovorili
 • do 22. prosinca 2023. dobit ćeš obavijest jesi li postao stipendist INA Grupe

KOJE SU MOJE OBVEZE AKO POSTANEM STIPENDIST INA GRUPE?

Ako dobiješ stipendiju, tvoje obveze će biti:

 • potpisati Ugovor o stipendiranju kojim se reguliraju međusobna prava i obveze
 • u godini studija za koju primaš stipendiju postići prosjek ocjena 3,0 i ostvariti uvjete za redovan upis na višu godinu studija kako bi nastavio primati stipendiju na višoj godini studija (u protivnom, više nećeš moći primati stipendiju te ćeš biti u obvezi vratiti iznos stipendije koju si primio u toj godini studija)
 • završiti studij, odnosno obraniti diplomski rad, najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci, računajući od posljednjeg dana akademske godine (od 30. rujna) u kojoj si pohađao završnu godinu diplomskog studija (u protivnom ćeš biti u obvezi vratiti cjelokupni iznos stipendije koju si primio tijekom studija)
 • obavijestiti nas 30 (trideset) dana unaprijed o datumu obrane diplomskog rada
 • po završetku studija, odnosno nakon obrane diplomskog rada, prihvatiti mogućnost zapošljavanja u INA Grupi i to:
  • ako si primao stipendiju tijekom jedne do dvije godine studija, imaš obvezu prihvatiti posao i ostati u radnom odnosu u trajanju od 12 mjeseci
  • ako si primao stipendiju tijekom tri godine studija, imaš obvezu prihvatiti posao i ostati u radnom odnosu u trajanju od 24 mjeseca
  • ako si primao stipendiju tijekom četiri godine studija, imaš obvezu prihvatiti posao i ostati u radnom odnosu u trajanju od 36 mjeseci

U slučaju odbijanja ponude za zapošljavanje, bit ćeš u obvezi vratiti cjelokupan iznos stipendije koju si primio tijekom studija. Ako se zaposliš u INA Grupi, ali ne ostaneš u radnom odnosu do kraja trajanja propisanog razdoblja, bit ćeš u obvezi vratiti dio cjelokupnog iznosa stipendije koji si primio tijekom studija koji je razmjeran trajanju obveze ostanka u radnom odnosu koju nisi izvršio.

U slučaju da INA Grupa nema poslovne potrebe ili mogućnost zapošljavanja u roku od 30 (trideset) dana od završetka studija (obrane diplomskog rada), stipendist se oslobađa obveze na povrat iznosa stipendije. 

 • ostala prava i obveze bit će regulirane ugovorom o stipendiranju

Podsjetnik na raspored aktivnosti

 • od 13. studenog do 3. prosinca 2023. – prijava na natječaj
 • 6. prosinca 2023. – obavijest o rezultatima prvog kruga natječaja
 • od 7. do 15. prosinca 2023. – organizacija intervjua sa studentima koji su ušli u drugi krug natječaja
 • do 22. prosinca – obavijest o rezultatima natječaja

KOME SE MOGU OBRATITI ZA DODATNE INFORMACIJE?

NAPOMENE VEZANE ZA PROVEDBU NATJEČAJA:

 • Prijave s nepotpunom dokumentacijom, kao i one podnesene izvan utvrđenog roka, neće se razmatrati
 • INA Grupa zadržava pravo poništiti Natječaj u potpunosti ili dijelom te ne prihvatiti prijavu pojedinog kandidata, odnosno ne prihvatiti prijavu nijednog od kandidata, a uslijed čega kandidati nemaju pravo ni na kakve zahtjeve prema INA Grupi
 • Ako izabrani kandidat za dodjelu stipendije odustane od stipendije, izabrat će se kandidat sa sljedećim najboljim rezultatom
 • U slučaju nezadovoljavajućeg rezultata selekcijskog postupka, INA Grupa zadržava pravo odustati od stipendiranja dotičnog kandidata
 • O tijeku postupka kao i rezultatima Natječaja svi kandidati prijavljeni na Natječaj bit će obaviješteni putem e-mail adrese koju su naveli tijekom prijave na Natječaj
 • Natječaj se objavljuje na web stranici www.ina.hr i na našim intranet stranicama
 • Informacija o obradi podataka

Veselimo se upoznati te!

SRETNO!

Napomena: izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.