Zaštita na radu

Kako bi se postigla visoka razina svijesti i operativnosti u području ZZS, INA Grupa uključila je sve razine zaposlenika u kontinuirano unapređenje aktivnosti na području ZZS. Pozitivan trend postignut je također provođenjem i unapređenjem postojećih aktivnosti i projekata te uvođenjem novih, što je vidljivo u poboljšanju vrijednosti pokazatelja ZZS. 

KULTURA SIGURNOSTI

„Uključivanje rukovodstva u postizanje poslovne izvrsnosti kroz ZZS“ višegodišnji je program pokrenut 2015. godine u INA Grupi. Program je započeo provođenjem ankete o razini ZZS kulture. Temeljem rezultata ankete, razvijena je interaktivna radionica za menadžere s osnovnim ciljem podizanja kvalitete i razine ZZS kulture, svijesti o njezinom značaju u svakodnevnim aktivnostima i poticanju rukovodstva za preuzimanjem vodeće uloge u promicanju ZZS vrijednosti i kulture. Nakon uspješno provedenih aktivnosti edukacije cca. 250 menadžera i 11 internih trenera tijekom 2015. i 2016. godine, Program se nastavlja organiziranjem interaktivnih radionica dijaloga između menadžera i radnika na lokacijama na kojima su provedene ankete. 

ELEMENTI UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ZDRAVLJA, SIGURNOSTI I OKOLIŠA (ZZSO)

INA Grupa usmjerena je na standarde sigurnosti te unaprjeđenje istih kako bi osigurali sigurnu okolinu ne samo svojim zaposlenicima, već i zaposlenicima izvođača koji izvode radove za INA Grupu. U skladu s navedenim i s ciljem daljnjeg unapređenja poslovanja INA Grupe uvedeni su elementi upravljanja zaštitom zdravlja, sigurnosti i okoliša (ZZSO):
  • Temeljna pravila sigurnosti predstavljaju osnovna pravila sigurnosti kod izvođenja radova. Ova pravila nisu nova, ona su jednostavna, jasna i postižu upravo ono što i sam njihov naziv govori - spašavaju živote. Njihovo nepoštivanje može uzrokovati tešku ozljedu ili smrt. Ta su pravila nastala na temelju povratnih informacija i pouka koje su proizašle iz prakse, a vode ka učinkovitijem upravljanju opasnostima specifičnim za poslovanje društava INA Grupe. Pravila naglašavaju jednostavne aktivnosti koje pojedinci mogu poduzeti kako bi zaštitili sebe i svoje kolege. Preko 80% svih ozbiljnih incidenata javlja se kao izravni rezultat nepridržavanja jednog od ovih pravila. Kampanja je službeno započela u listopadu 2013. god. kada se krenulo s edukacijom zaposlenika INA Grupe i izvođača, a danas je dio ustaljene prakse. 
  • Ulazak i rad u zatvorenim prostorima i mjestima s povećanim opasnostima jedna je od najopasnijih aktivnosti koje se izvode na lokacijama INA Grupe. Kako bi se navedene aktivnosti odvijale na najsigurniji mogući način, izrađena je procedura koja definira pod kojim uvjetima i tko može izvoditi navedene aktivnosti. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi jesu li navedeni radovi nužni i potrebni. Takve radove treba ograničiti na određeni vremenski rok te ih je potrebno izvoditi u skladu sa zakonskim i kompanijskim zahtjevima. Strogo je zabranjen ulazak neovlaštenih osoba. 
  • Upravljanje izvođačima radova i SCC certifikat Upravljanje izvođačima s aspekta sigurnosti velik je izazov za INA Grupu. Od 2013. godine uveden je sustav upravljanja dobavljačima s aspekta ZZSO koji se u praksi pokazao dobrim. Cilj je utvrđivanje obveznih minimalnih zahtjeva i uvođenje mehanizama pri izvođenju radova izvođača iz područja ZZSO, radi zaštite vlastitih zaposlenika i zaposlenika izvođača od ozljeda na radnom mjestu i bolesti kao i gubitaka povezanih s izvanrednim događajima, kroz sve dijelove procesa. Primjena pojedinih koraka ovisi o stupnju rizika i složenosti radova. Temeljno načelo je osigurati najstrožu kontrolu u slučaju visokog stupnja rizika. Svi izvođači i podizvođači koji će izvoditi radove visokog rizika na lokacijama INA Grupe, od 1. siječnja 2017. moraju implementirati sustav i ishoditi SCC certifikat. SCC (Sigurnosna lista kontrole izvođača) certifikat potvrđuje opredijeljenost izvođača za unaprjeđenjem sustava upravljanja zaštitom zdravlja, sigurnosti i okoliša te je dokaz da su interni procesi izvođača mjereni i nadzirani prema najboljim praksama u upravljanju rizicima te da su s njima usklađeni. Preduvjet za certifikaciju je da je najmanje 90% operativnih zaposlenika (neposrednih izvršitelja i operativnog menadžmenta) završilo osposobljavanje iz zaštite zdravlja i sigurnosti te da je uspješno položilo ispit temeljem dokumenta. STSI d.o.o. članica INA Grupe implementirala je sustav i ishodila SCC certifikat 2015. godine.  

PROGRAM PROMETNE SIGURNOSTI

Program sigurne vožnje započeo je 2011. godine s ciljem poboljšanja svijesti o opasnostima u prometu te poticanja odgovornije vožnje. Osnovni standardi u kompaniji postavljeni su temeljem Politike sigurne vožnje i Standarda sigurne vožnje, dok se periodične kampanje i kontinuirane edukacije koriste kao osnovni oblici pristupa radnicima. Također uspostavljen je i proces izvješćivanja (putem besplatnog telefona 0800 1112 ili e-mail: sigurna.voznja@ina.hr  o sigurnoj vožnji i sigurnost u prometu koji daje priliku svakom sudioniku prometa da izvijesti o situaciji za koju smatra da je potencijalno opasna te na taj način osobno doprinese sigurnosti u prometu. Na razini INA Grupe osnovan je tim zadužen za promicanje programa, praćenje i prilagodbu njegovog učinka te unapređenje provedbe i osiguranja tijeka edukacija. Stopa prometnih nesreća (RAR – Road Accident Rate) ključni je pokazatelj sigurnosti u INA Grupi. U posljednjih pet godina uz provedbu navedenog programa i povezanih projekata zabilježen je veliki napredak u području ovog ključnog pokazatelja, koji se na razini Grupe smanjio s 3,4 u 2011.godini na 0,8 u 2015. godini. Za INA, d.d. rezultati su čak i bolji, 6,5 u 2010. godini i 0,7 u 2015.
„Osnove sigurnosti vozača kamiona“ novi je tekući program pokrenut 2015. godine koji sadrži obavezu  poštivanja deset osnovnih pravila. Istim se kontrolira najveći rizik uzrokovanja ozbiljnih nesreća te se utječe na podizanje svijesti ciljane skupine – profesionalnih vozača.
Odaberite jezik: