Održivi razvoj

Razminiranje Hrvatske

U Hrvatskoj je danas, kao posljedica Domovinskog rata, još uvijek 560 km2 (na dan 29. listopada 2014.) minski sumnjivog prostora u 10 županija i 80 gradova i općina, a pretpostavlja se da je na tom području zaostalo još oko 64.000 mina i drugih neeksplodiranih minskih sredstava. Najteža posljedica toga su ljudske žrtve. Od mina je u Hrvatskoj stradalo 1945 osoba, od čega 504 smrtno.

INA se sustavno uključila u rješavanje ovog problema, među prvima u Hrvatskoj. Surađujući sa Zakladom za humanitarno razminiranje Hrvatske „Hrvatska bez mina“ i Hrvatskim centrom za razminiranje INA je od 2011. godine do danas donirala 1,8 milijuna kuna ulažući najveći dio sredstava za razminiranje te jedan dio i za edukaciju stanovništva koje živi uz minski sumnjiva područja.

Najveće donacije bile su usmjerene za razminiranje na području Vukovarsko-srijemske i Sisačko-moslavačke županije u kojima je INA značajnije prisutna u poslovanju te u nešto manjoj mjeri razminiranje na području Ličko-senjske županije. Budući da je obveza Hrvatske da do 2019. godine država bude očišćena od mina, INA nastoji pridonijeti ostvarenju ove obveze.