O kompaniji

Inženjering proizvodnih sustava

Proizvodnja na kopnu

 • Na kopnu proizvodimo naftu, prirodni plin i kondenzat već 70 godina.
 • INA upravlja vlastitom infrastrukturom i svom potrebnom opremom za integrirani proizvodni proces:
  • Cijeli proces od proizvodnje, sabiranja i obrade ugljikovodika, do pripreme nafte za transport na daljnju obradu u rafineriji i otpremu prirodnog plina u hrvatski plinski transportni sustav ili direktnu prodaju kupcima.
  • Infrastruktura sadrži: proizvodne, utisne i mjerne bušotine sa svojom podzemnom i nadzemnom opremom; brojne stanice za mjerenje, sabiranje, kompresiju, obradu i otpremu; spremnike, cjevovode i velika postrojenja za obradu i frakcionaciju plina.
 • Objekti prerade plina Molve – centralno postrojenje za obradu proizvedenog plina. Izdvojen ugljikov dioksid koristi se u svrhu EOR projekta te utiskuje i trajno skladišti u djelomično iscrpljenim naftnim ležištima.
 • Objekti frakcionacije Ivanić-Grad – postrojenje za obradu i frakcionaciju plinova s naftnih i plinsko-kondenzatnih polja gdje se kao završni proizvodi dobivaju prirodni plin za distribuciju (smjesa metana, etana i propana), pojedinačni plinovi propan, butan, izobutan, n-butan, izopentan i prirodni benzin.

Proizvodnja na moru

 • Više od 20 godina na Jadranu proizvodimo prirodni plin.
 • Na eksploatacijskim poljima Sjeverni Jadran i Marica INA je samostalni operator, a na eksploatacijskom polju Izabela INA surađuje s kompanijom Energean, putem zajedničke operativne kompanije ED-INA.
 • INA upravlja vlastitom infrastrukturom i svom potrebnom opremom za integrirani proizvodni proces u koji su uključene platforme za proizvodnju, kompresiju i obradu plina te mreža podvodnih cjevovoda.

Aktivnosti u inozemstvu

 • Duga povijest aktivnosti istraživanja i proizvodnje u 20 država u inozemstvu.
 • INA je partner na pet koncesija u Egiptu te dvije u Angoli.

Egipat

Prisutna u Egiptu od 1989. Imovina obuhvaća:

 • INA Partner: Proizvodne koncesije North Bahariya, Ras Qattara i West Abu Gharadig te istražne koncesije East Damanhur i East Bir El Nus.

EOR projekt

 • INA je jedna od malobrojnih kompanija u Europi koja uspješno primjenjuje EOR (engl. enhanced oil recovery) metodu povećanja iscrpka nafte.
 • EOR metoda podrazumijeva cikličko utiskivanje ugljikovog dioksida i vode u djelomično iscrpljena naftna ležišta, čime se utječe na kemijske i fizikalne interakcije u ležištu te time unaprjeđuje crpljenje nafte.
 • Projekt ima značajnu ekološku dimenziju radi trajnog skladištenja značajne količine CO2 čime se smanjuju emisije u zrak.
 • Od 2014. godine EOR se primjenjuje na polju Ivanić, a od 2015. na polju Žutica. U 2021. započeo je i EOR pilot projekt na polju Šandrovac.
 • Godišnje zbrinemo više od 15% godišnje emisije CO2 automobila u RH.