Dostavljeno pravno mišljenje o usklađenosti strukture korporativnog upravljanja u društvu INA d.d. s hrvatskim pravnim propisima

Zagreb, 23. svibnja – Temeljem nedavnih medijskih nagađanja o zakonitosti strukture korporativnog upravljanja u društvu INA, a postupajući sukladno obavezama Zakona o tržištu kapitala o točnom i bez odgode informiranju investitorske javnosti, INA daje sljedeće priopćenje:

INA je zatražila neovisno pravno mišljenje o usklađenosti strukture korporativnog upravljanja u društvu INA, d.d. s hrvatskim pravnim propisima te može li Uprava prenijeti na Odbor Izvršnih direktora upravljanje svakodnevnim poslovanjem.

INA je angažirala istaknuto i ugledno odvjetničko društvo Madirazza i Partneri za izradu takvog pravnog mišljenja.

Navedeno pravo mišljenje potvrdilo je kako je struktura korporativnog upravljanja INE u skladu sa prisilnim propisima hrvatskog zakonodavstva koji su trenutno na snazi i da je Uprava INE, imenovanjem Izvršnih direktora i ovlaštenjem  istih da vode poslovanje društva, postupila u skladu s mjerodavnim propisima i u okviru svojih ovlasti. Pravno mišljenje danas je bilo prezentirano Upravi INE nakon čega je proslijeđeno Nadzornom odboru društva.Priloženi dokument