Financijski rezultati za 2021. godinu

Poboljšano vanjsko okruženje odražava se na rezultate INA Grupe

  • Nakon gubitaka uzrokovanih pandemijom, u 2021. godini vanjsko okruženje se oporavilo što je pozitivno utjecalo na rezultate INA Grupe.
  • Istraživanje i proizvodnja nafte i plina ponovno najviše doprinose rezultatima, potaknuti dvostruko većim cijenama ugljikovodika u odnosu na 2020.
  • Nastavili su se strateški projekti poput Projekta nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka, a kapitalna ulaganja u Rafinerije i marketing čine gotovo polovicu ukupnih Ininih ulaganja
  • Ključna postignuća:
  • Neto prihod od prodaje dosegao je 22,4 milijarde kuna
  • EBITDA iznosi 3,3 milijarde kuna
  • Kapitalna ulaganja su na razini od 1,6 milijardi kuna
  • Pojednostavljeni slobodni novčani tijek iznosi 1,4 milijardi kuna

Zagreb, 17. veljače 2021. – Nakon gubitaka uzrokovanih pandemijom 2020. godine, 2021. je pokazala značajno poboljšano vanjsko okruženje. Popuštanje ograničenja vezanih uz pandemiju i brzi gospodarski oporavak gurnuli su cijene energije na visoke razine brže od očekivanog, što je dodatno osnažilo rezultate INA Grupe.

CCS EBITDA bez jednokratnih stavki INA Grupe je u 2021. godini iznosila 3 milijarde kuna, a neto dobit se s negativne osnovice vratila na 1,3 milijarde kuna. Potaknuta udvostručenim cijenama ugljikovodika u usporedbi s 2020., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina ponovno su najviše doprinijeli rezultatima s EBITDA bez jednokratnih stavki od 2,5 milijardi kuna. Međutim, prirodni pad proizvodnje na zrelim poljima ostaje izazov. CCS EBITDA Rafinerija i marketinga, uključujući Usluge kupcima i maloprodaju dosegla je 0,9 milijardi kuna zahvaljujući boljim rezultatima maloprodaje, kako u segmentu goriva tako i u segmentu negoriva.

Investicijske aktivnosti su porasle u svim djelatnostima u odnosu na 2020., s razinom kapitalnih ulaganja od 1,6 milijardi kuna, od čega je otprilike polovica utrošena u Rafinerije i marketing. Glavna strateška investicija, Projekt nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka, nastavlja se s fokusom na građevinske radove i isporuku opreme na gradilište.

INA je u prosincu 2021. na domaćem tržištu uspješno izdala obveznicu vrijednu dvije milijarde kuna, čime je stvorena solidna financijska osnova za intenzivan investicijski ciklus koji je pred kompanijom.

Izjava predsjednika Uprave Ine, gospodina Sándora Fasimona:

“Makro okruženje za industriju nafte i plina poboljšalo se u 2021. zahvaljujući ublažavanju restriktivnih mjera povezanih s pandemijom i rastućim cijenama ugljikovodika. U takvom okruženju Istraživanje i proizvodnja nafte i plina ponovno su predvodili oporavljen rezultat, iako se prirodni pad proizvodnje nastavlja u skladu sa zrelim portfeljem. Ostale djelatnosti dodatno su podržale rezultate, prvenstveno maloprodaja zbog poboljšane prodaje goriva i negoriva, a djelomično i zbog turističke sezone, koja je bila bolja od očekivanja.

Ovo poboljšanje uglavnom je potaknuto vanjskim faktorima te je dobrodošlo razdoblje olakšanja, ali će ga INA iskoristiti za daljnje jačanje svoje pozicije u nadolazećem razdoblju. U tijeku je snažan investicijski program u svim djelatnostima, a širit ćemo ga i na nova područja. Izazov prirodnog pada proizvodnje rješava se intenzivnom kampanjom izrade novih bušotina na moru, koja se već odvija i ima za cilj povećanje domaće proizvodnje plina na sjevernom Jadranu. Projekt nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka ključan je za dugoročnu održivost Ininih Rafinerija i marketinga, a također pomaže kompaniji da zadrži svoju jaku poziciju na ključnim tržištima Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Slovenije. Kako bi osigurala jaku financijsku poziciju u tako investicijsko intenzivnom razdoblju, INA je izdala domaću obveznicu u iznosu od dvije milijarde kuna, jednu od najvećih na domaćem korporativnom tržištu.

U vremenu promjena u energetskom sektoru, INA je predana diverzificiranju svog portfelja i podršci zelenoj tranziciji, bez obzira na našu osnovnu djelatnost. U Virju i Sisku izgradit će se dvije nove solarne elektrane, što je važan korak kompanije u zelenoj proizvodnji električne energije.”

FINANCIJSKI REZULTATI ZA 2021. GODINU