FINANCIJSKI REZULTATI ZA PRVA TRI TROMJESEČJA 2020.

Spori oporavak vanjskog okruženja odrazio se na financijske rezultate INA Grupe

Ključna postignuća

  • Neto prihod od prodaje iznosi 11.209 milijuna kuna
  • CCS EBITDA bez jednokratnih stavki iznosi 1.340 milijuna kuna
  • CAPEX iznosi 750 milijuna kuna
  • Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti iznosi 798 milijuna kuna

Zagreb, 30. listopada, 2020. – 2020. godina nastavlja biti jedna od najizazovnijih godina za cijelu naftnu i plinsku industriju, pa tako i za Inu. Iako se tržište nafte djelomično stabiliziralo, cjenovno okruženje je i dalje daleko od razina prije krize. Istraživanje i proizvodnja nafte i plina su pod opterećenjem nižih ostvarenih cijena, dok su Rafinerije i marketing izloženi manjoj potražnji i lošijim rafinerijskim maržama.

CCS EBITDA bez jednokratnih stavki INA Grupe iznosila je 1.340 milijuna kuna u prvih devet mjeseci 2020. godine, od čega je oko 40 % generirano u trećem tromjesečju 2020. u skladu s uobičajenim sezonskim trendovima. Radi se o padu od 44 % u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, no EBITDA je u trećem tromjesečju 2020. pozitivna te je iznosila 470 milijuna kuna.

Poslovanje Istraživanja i proizvodnje nafte i plina obilježeno je kombinacijom 13 % niže proizvodnje uslijed prirodnog pada proizvodnje i nižih ostvarenih cijena ugljikovodika, zbog čega je ostvarena EBITDA od 707 milijuna kuna.

CCS EBITDA bez jednokratnih stavki Rafinerija i marketinga uključujući Usluge kupcima i maloprodaju ostala je pozitivna na 536 milijuna kuna u prvih devet mjeseci 2020. godine, uglavnom zbog doprinosa maloprodaje što je dodatno podržano većim udjelom vlastitih proizvoda i mjerama usmjerenima na smanjenje troškova. Navedene mjere su nužne kako bi se kompenzirao utjecaj ekonomskog pada i smanjenje potražnje. Prodajne količine maloprodaje, iako 16 % niže tijekom prvih devet mjeseci 2020. godine u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, pokazuju zdrav rast u trećem tromjesečju 2020. godine, s gotovo 300 kilotona goriva prodanih u zadnjem tromjesečju.

Strateški projekti u Rafinerijama i marketingu se nastavljaju, te iznose gotovo polovicu kapitalnih ulaganja. Usprkos tržišnim previranjima, financijska pozicija Ine ostaje snažna s omjerom duga i kapitala od 20,9 %, što odražava strogu kontrolu troškova i unaprjeđenja učinkovitosti u svim segmentima. Na kraju trećeg tromjesečja 2020. godine, neto dug smanjio se za 18 % u odnosu na isti period prošle godine te iznosi 2.503 milijuna kuna.

 

Izjava predsjednika Uprave Ine, gospodina Sándora Fasimona:

„Tijekom ljetnih mjeseci Hrvatska je ipak imala nešto bolju turističku sezonu od očekivane, no njen utjecaj i sezonsko povećanje prometa nisu mogli nadomjestiti općenito lošije okruženje. Poslovanje Ine u 2020. godini zahtijevalo je nekoliko operativnih prilagodbi kako bi se osiguralo održivo generiranje novca. Odgoda nekritičnih ulaganja kao i mnoge interne mjere  optimizacije bili su glavni fokus aktivnosti. Zahvaljujući njima, strateški projekti kojima je INA posvećena, poput projekta nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka kao dijela INA R&M Novi smjer programa, nisu ugroženi.

Što se tiče rezultata prvih devet mjeseci 2020. godine, oni ostaju snažni na operativnoj razini, sa CCS EBITDA od 1,3 milijarde kuna. Očekivani sezonski utjecaj pomogao je rastu rezultata u trećem tromjesečju 2020. godine, pa je EBITDA, nakon negativne prve polovice 2020. godine, pozitivna. Očekivani prirodni pad proizvodnje Istraživanja i proizvodnje i dalje je opterećen niskim cijenama ugljikovodika, osobito prirodnog plina, gdje uz niske cijene uslijed ekonomskog pada vidimo i nižu potražnju. Na rafinerijsko poslovanje je s jedne strane pozitivno utjecao veći udio vlastitih proizvoda u prodaji, no s druge strane tu su negativne marže uslijed niže razine ekonomske aktivnosti. U usporedbi s prvim polugodištem 2020. godine Maloprodaja je u trećem tromjesečju 2020. poslovala znatno bolje. Smanjenje prodanih količina od 16% u usporedbi s prvih devet mjeseci 2019. godine možemo smatrati uspjehom uzimajući u obzir sve tržišne okolnosti.

Godina poput 2020. teško se može ponoviti, no jesenske i zimske mjesece također je teško predvidjeti, a potpuni ekonomski oporavak i dalje nije blizu. Ipak, INA će ući u 2021. godinu kao kompanija pripremljena na ovu neviđenu krizu i sa snažnim strateškim projektima u tijeku, kako bi osigurala potencijal za budući rast.“

FINANCIJSKI REZULTATI ZA PRVA TRI TROMJESEČJA 2020.