INA dostavila neovisne analize Povjerenstvu za istragu nesreće platforme Ivana D

Zagreb, 8. lipnja 2022. – Sukladno zakonskom okviru, INA je dostavila rezultate dvije neovisne analize Povjerenstvu za istragu velike nesreće na eksploatacijskom odobalnom objektu Ivana D koje je osnovalo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. 

Analize koje su provele nezavisne institucije: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i vodeća međunarodna inspekcijska kuća Bureau Veritas, su potvrdile ranije navode Ine kako uzrok nesreće nije u koroziji ili lošem održavanju platforme, već je uzrok rezultat sinergijskog djelovanja više čimbenika nastalih prilikom gradnje platforme, neujednačenosti mehaničkih svojstva materijala, konstrukcijske izvedbe pomoćnih elemenata pilona te njihovo zavarivanje i umor materijala, a na što INA nije mogla utjecati ili o istima mogla imati saznanja.

Analiza Bureau Veritas je pokazala kako su piloti i postolje platforme ispravno dizajnirani za predviđenu svrhu i uvjete u kojima se nalazila, uzimajući u obzir važeće standarde i analizu vremenskih prilika u vrijeme dizajniranja.

Inicijalna studija opravdanosti i izvedivosti djelomične dekomisije potonule platforme, koju je INA dodatno zatražila od Instituta Ruđer Bošković, pokazala je da bi potonulu platformu bilo tehnički relativno jednostavno, a znanstveno i stručno opravdano, pretvoriti u umjetni greben jer doprinosi zaštiti bioraznolikosti lokalnog područja i ugroženih vrsta.

Rezultati analize dostavljeni su Povjerenstvu za istragu velike nesreće, a koje će o istima donijeti svoj zaključak i konačnu odluku koja će se objaviti sukladno zakonu.

Ivana D bila je jedinstvena platforma u Ininom portfelju i razlikuje se od svih ostalih platformi u Jadranu svojim dizajnom konstrukcije te načinom gradnje i postavljanja na morsko dno. Ostale platforme su sigurne, proizvodnja na njima nije ugrožena i nastavlja se prema planovima.

INA je sistematski pristupila postupku utvrđivanja točnih uzroka pada platforme tu su, između ostalog, provedene i sveobuhvatne analize i studije neovisnih stručnjaka. Dobiveni rezultati proslijeđeni su Povjerenstvu koje vodi istragu na daljnje postupanje. Uz to, lokacija se učestalo nadzire podvodnim robotom te niti u jednom trenutku sigurnost ljudi i okoliša nije dovedena u pitanje. INA će vezano uz ovaj događaj, kao i do sada, postupati sukladno uputama svih nadležnih tijela.

Nikola Mišetić, operativni direktor Istraživanja i proizvodnje nafte i plina

Rezultate i zaključke neovisnih analiza INA je već iskoristila za preispitivanje i unaprijeđenije postojećih internih procedura i procesa.

Niti u jednom trenutku sigurnost ljudi i okoliša nije dovedena u pitanje. Također, INA i dalje redovito nadzire lokaciju podvodnim robotom te do sada nisu uočene nikakve značajne promjene.

O INA Grupi

INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te važnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. Tvrtku čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Rafineriji nafte Rijeka, dok se na industrijskoj lokaciji u Sisku razvijaju održive alternativne djelatnosti. Regionalna maloprodajna mreža sastoji se od više od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i susjednim zemljama. INA Grupa članica je MOL Grupe.

PR

Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb

Telefon:  01 6450 552| @: pr@ina.hr