INA Klub volontera sudjelovao u novim akcijama

  • Inini volonteri se pridružili velikoj ekološkoj akciji „Zelena čistka“
  • Nakon „Zelene čistke“ pomogli lovačkom društvu „Šljuka“ u uređenju i obnavljanju lovišta u Popovači

Zagreb, 28. travnja 2014.- Proteklu subotu INA Klub volontera pridružio se velikoj ekološkoj akciji „Zelena čistka“, koja je provedena kao dio globalne akcije World Cleanup 2014 – Očistimo svijet 2014., a u sklopu koje su Inini volonteri čistili okoliš uklanjajući glomazni i ostali otpad sa divljih odlagališta na području Daruvara, Siska, Rijeke i Zagreba.

Središnje mjesto održavanja akcije, kamenolom Bizek u Zagrebu, posjetio je i Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general pukovnik Drago Lovrić, koji su volonterima zahvalili na sudjelovanju. Na ovoj lokaciji Inini volonteri pomagali su djelatnicima Parka prirode Medvednica te su zajedničkim trudom očistili prilaze i okoliš kamenoloma.

U nedjelju se INA Klub volontera uputio u Popovaču gdje su lovačkom društvu „Šljuka“ pomogli u obnavljanju hranilišta za životinje, a uz to su i uređivali drvene i trošne dijelove tzv. „čeka“ , odnosno mjesta na kojima lovci borave dok promatraju životinje. Volonteri su također očistili okoliš i prostor lovišta koji se prostire na čak 4.000 ha i seže od dijela obronaka Moslavačke gore sve do granice sa Parkom prirode Lonjsko Polje, a i iskoristili su ovu priliku da se pobliže upoznaju s aktivnostima lovaca i njihovim utjecajem na održavanje ravnoteže u prirodi i napore u očuvanju životinjskih vrsta.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. INA Grupa broji 13.460 zaposlenih. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 444 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR
Avenija Većeslava Holjevca 10
10020 Zagreb
Tel:  01 6450 552
Fax: 01 6452 406
@: pr@ina.hrPriloženi dokument