INA objavila financijske rezultate za prvo tromjesečje 2014. godine

  • Kapitalna ulaganja porasla su za čak 72%, na 280 milijuna kuna
  • Povećana proizvodnja nafte na postojećim poljima
  • Omjer duga i kapitala je smanjen sa 30,6% na 26,2%
  • Operativni novčani tok i dalje snažan
  • Povećan udio dizela u prodaji

Zagreb, 30. travnja 2014. – INA Grupa u prvom tromjesečju 2014. godine ostvarila je EBITDA[1] u iznosu od 831 milijun kuna. Istovremeno neto dobit iznosi 241 milijun kuna. Operativni novčani tok je i dalje snažan te iznosi 452 milijuna kuna u prvom tromjesečju 2014., dok se financijski položaj Grupe poboljšao pri čemu je omjer duga i kapitala[2] pao s 30,6%, koliko je iznosio pred godinu dana, na 26,2% u ovom tromjesečju. Neto zaduženost je iznosila 4.687 milijuna kuna, što je smanjenje od 31% u usporedbi s krajem prvog tromjesečja 2013.

Kapitalna ulaganja su u prvom tromjesečju 2014. porasla za značajnih 72% u usporedbi s prvim tromjesečjem 2013. te iznose 280 milijuna kuna. Većina ulaganja, oko 203 milijuna kuna ostvarena je u segmentu Istraživanja i proizvodnje u Hrvatskoj.

U segmentu Istraživanje i proizvodnja INA je po prvi puta u zadnjih deset godina uspjela povećati proizvodnju nafte na postojećim poljima u Hrvatskoj u iznosu od 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To  je rezultat intenzivnog programa remonta bušotina s kojim se započelo prošle godine. Na taj je način trend prirodnog pada proizvodnje, koji je INA tijekom zadnjih par godina uspjela ublažiti, privremeno zaustavljen. Slični pokazatelji vidljivi su i kod proizvodnje plina na kopnu, ograničavajući pad na samo 1% u usporedbi s prvim tromjesečjem 2013., dok se proizvodnja plina na Jadranu stabilizira.

Poslovanje rafinerija još uvijek je opterećeno nepovoljnim kretanjima u vanjskom okruženju, s 27% i 32% nižim prosječnim rafinerijskim maržama na tromjesečnoj, odnosno na godišnjoj razini. Usprkos navedenom, poboljšana je struktura prodaje s većim udjelom dizela.  INA je zadržala snažnu poziciju u Hrvatskoj u veleprodaji i maloprodaji te je nastavila s daljnjim rastom u Bosni i Hercegovini.

Prihod od prodaje u padu je za 22% u odnosu na prvo tromjesečje 2013., uglavnom zbog prilagođavanja prodaje prirodnog plina razini domaće proizvodnje, sa smanjenim uvozom. Također, razina iskorištenosti rafinerijskih kapaciteta i rafinerijske prodaje prilagođena je tržišnim okolnostima (odnosno manje profitabilnim izvoznim mogućnostima).

Izjava g. Zoltána Áldotta, predsjednika Uprave Ine:
„Zahvaljujući programu konsolidacije koji smo proveli u Ini tijekom posljednje četiri godine uspjeli smo ojačati financijski položaj Ine. Sada su naši napori usmjereni na daljnje jačanje tržišne pozicije uz stvaranje nove vrijednosti i provođenje projekata koji su usmjereni na rast, prvenstveno u segmentu Istraživanje i proizvodnja, uz dužnu pažnju na financijski odgovorno ponašanje.

Kako je rukovodstvo u potpunosti posvećen smanjenju prirodnog pada proizvodnje na našim postojećim poljima u Hrvatskoj, uspjeli smo povećati proizvodnju nafte na tim poljima, što je uspjeh bez presedana unatrag deset godina.
U rafinerijskom poslovanju dodatno smo prilagodili prodaju potrebama tržišta kroz povećanje prodaje proizvoda s dodanom vrijednosti poput dizela te smanjenje prodaje teških ostataka s negativnom maržom.

Stvorili smo snažnu platformu za rast investicija kako bismo kompaniju usmjerili na put održivog rasta. Iako će nedavne regulatorne promjene ograničiti dinamičnost i raspoloživa sredstva za pokretanje tog rasta, mogu sa sigurnošću reći da je INA na dobrom putu.“Priloženi dokument