INA objavila financijske rezultate za prvo tromjesečje 2016.

Ključna postignuća

  • CCS EBITDA INA Grupe bez jednokratnih stavki iznosila je 379 milijuna kuna
  • Proizvodnja sirove nafte povećana za 10 posto u usporedbi s prvim tromjesečjem 2015., što je najbolji rezultat od 2011. godine
  • Stabilna prodaja rafinerijskih proizvoda u odnosu na prvo tromjesečje 2015.
  • Ukupna ulaganja, od kojih je 85 posto uloženo u Hrvatskoj, iznose 342 milijuna kuna, što je 45 posto više nego u prvom tromjesečju 2015.

Zagreb, 29.travnja 2016. – U prva tri mjeseca 2016. EBITDA INA Grupe bez jednokratnih stavki iznosila je 263 milijuna kuna, dok je CCS EBITDA bez jednokratnih stavki iznosila 379 milijuna kuna. Neto rezultat bez jednokratnih stavki je iznosio (66) milijuna kuna. Kompanija je u navedenom razdoblju uložila ukupno 342 milijuna kuna, odnosno 45 posto više nego u istom razdoblju 2015., što je značajan rezultat s obzirom na teško vanjsko okruženje. 

Rezultati u prva tri mjeseca 2016. godine odražavaju nastavak nepovoljnih tržišnih okolnosti. Čimbenici koji su negativno utjecali na segment Istraživanja i proizvodnje dodatno su pogoršani: cijena Brenta od 34 dolara za barel utječe i na cijenu plina, kako reguliranu tako i tržišnu. S druge strane, uzlazni trend proizvodnje domaće nafte nastavlja se zahvaljujući čemu je ukupna proizvodnja sirove nafte iznosila preko 15 mboe na dan, što je rezultat koji nije postignut od 2011. godine. Neto dug i dalje je 20% niži u odnosu na prvo tromjesečje 2015. godine te iznosi vrlo sigurnih 3.352 milijuna kuna uz omjer duga i kapitala od 24,3.

Racionalizacija poslovanja segmenta djelatnosti Trgovina na malo, započeta u 2015., nastavljena je prelaskom zaposlenika u tvrtku INA Maloprodajni servisi, čime je osiguran održiviji i konkurentniji poslovni model za buduće poslovanje. Na rezultat su utjecale jednokratne stavke vezane za otpremnine, u iznosu od 168 milijuna kuna na EBITDA razini.

U prvom tromjesečju 2016. godine EBITDA segmenta djelatnosti Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, isključujući jednokratne stavke, dosegla je 547 milijuna kuna. Značajan negativan utjecaj proizlazi prvenstveno iz pada cijena Brenta i niže cijene prirodnog plina. Smanjenje cijena plina posljedica je smanjenja cijene plina za kućanstva, kao i općeg intenziviranja konkurencije što dodatno utječena cijene. Kapitalna ulaganja segmenta u prvom tromjesečju 2016. iznosila su 165 milijuna kuna. Kapitalna ulaganja u Hrvatskoj iznosila su 134 milijuna kuna, dok su ulaganja u inozemstvu iznosila 31 milijun kuna.

U prvom tromjesečju 2016. CCS EBITDA segmenta djelatnosti Rafinerije i marketing (uključujući Trgovinu na malo), bez jednokratnih stavki, iznosila je (80) milijuna kuna, dok je EBITDA iznosila (344) milijuna kuna. Navedeno je rezultat nižih razina prerade (uslijed remonta Rafinerije nafte Rijeka) te niže ukupne prodaje, što je dijelom kompenzirano boljim jediničnim maržama, uglavnom na stranima tržištima. Dodatno, poslovanje Trgovine na malo prošireno je razvojem novih, dodatnih usluga.Ukupna kapitalna ulaganja u prvom tromjesečju 2016. godine iznosila su 172 milijuna kuna, 134 milijuna kuna više nego u prvom tromjesečju 2015. godine. Kapitalna ulaganja segmenta Rafinerije i marketing iznosila su 140 milijuna kuna i uglavnom se odnose na logističke projekte, održavanje i investicijske projekte implementirane tijekom remonta Rafinerije nafte Rijeka, završenog u prvom tromjesečju 2016. Ulaganja segmenta Trgovina na malo iznosila su 32 milijun kuna, 21 milijun kuna iznad razine istog razdoblja 2015. godine.

“Prvo tromjesečje 2016. prvo je tromjesečje u cjelini obilježeno iznimno niskom cijenom Brenta u iznosu od oko 34 dolara po barelu. Posljedično, CCS EBITDA bez jednokratnih stavki iznosila je 379 milijuna kuna, što predstavlja pad u odnosu na prošlogodišnji rezultat. Uz to, na knjigovodstveni rezultat utjecale su jednokratne stavke koje su posljedica restrukturiranja u segmentu Trgovina na malo.
Kao odgovor na promjenjivo okruženje, Uprava društva pokrenula je stabilizacijski program čiji je cilj ublažiti nepovoljne učinke niskih cijena i osigurati zdrave temelje za buduća ulaganja. Također, na razini godine očekujemo snažnije rezultate čak i ako se cjenovno okruženje ne poboljša.
U tom svjetlu, kapitalna ulaganja su povećana u odnosu na isto razdoblje 2015., na razinu od 342 milijuna kuna.
Unatoč činjenici da INA trenutno ima ograničene istraživačke koncesije, uspjeli smo povećati proizvodnju sirove nafte za deset posto, uglavnom u Hrvatskoj, ali i u Egiptu. Radi se o dobrom rezultatu koji pokazuje učinak nastavljenih remonta i stabilne razine kapitalnih troškova.

Kada govorimo o segmentu djelatnosti Rafinerije i marketing, u Trgovini na malo je kroz prelazak operativnog osoblja u tvrtku INA Maloprodajni servisi učinjen značajan korak u prilagodbi na tržišne uvjete i usklađenju s konkurencijom. Razina rafinerijske proizvodnje i prodane količine nešto su niže u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, što je rezultat remonta u riječkoj rafineriji koji je završen u prvom tromjesečju 2016. Do kraja godine očekujemo porast i proizvodnje i prodaje.“, komentirao je ostvarene rezultate predsjednik Uprave Ine gospodin Zoltán Áldott.Priloženi dokument