INA obnovila kemijski laboratorij Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka

Zagreb, 28. kolovoza 2020. – Uoči početka nove školske godine, INA se pobrinula da učenici Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka početak nastave dočekaju u obnovljenom i opremljenom kemijskom laboratoriju. Dio je to dugogodišnje suradnje sa školom koja uključuje programe stipendiranja, praktičnu nastavu i korporativno volontiranje.

Zahvaljujući Ininoj donaciji, u potpunosti je preuređen postojeći laboratorij koji nije obnavljan 50 godina – u njemu su provedeni infrastrukturni radovi te je nabavljena nova oprema i uređaji na kojoj će učenici stjecati nove vještine i znanja. Novi laboratorij službeno je predstavljen danas, a priliku da ga prvi razgledaju dobili su polaznici Ljetne škole kemije koja se u školi odvija četvrtu godinu zaredom. Na predstavljanju su sudjelovali operativni direktor Rafinerija i marketing Stjepan Nikolić, direktor Rafinerije nafte Rijeka ivica Jerbić te učenici i profesori škole.

Stjepan Nikolić, operativni direktor Rafinerija i marketinga ovom prigodom je izjavio: „Vjerujem da će ovaj obnovljeni laboratorij nastaviti poticati entuzijazam i znatiželju za kemiju, tehniku i nove tehnologije te da će pomoći u razvoju budućih tehničara, inženjera i znanstvenika. Nadamo se da će neki od njih ostvariti karijeru u Ini u kojoj kontinuirano razvijamo projekte koji pripremaju kompaniju za post-ugljično doba.“

Radenko Bradić, ravnatelj škole izjavio je: „U starom laboratoriju su radili učenici koji su danas već pred mirovinom, tako da je obnova zaista bila nužna. Za naše učenike, profesore i školu novi laboratorij je značajan jer su novi uvjeti u kojima će učenici stjecati i prenositi znanja i vještine vrhunski. Drago mi je da smo u Ini našli razumijevanje i podršku za naše potrebe. Smatram da na ovaj način ostvarujemo sinergiju obrazovanja i gospodarstva jer ćemo oblikovati mlade stručnjake koji će na tržište rada doći pripremljeniji.“

O INA Grupi

INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od više od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i u susjednim zemljama. INA Grupa članica je MOL Grupe.

PR

Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb

Telefon:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hr