INA počela preuzimati sirovi prirodni plin iz Slovenije

  • Ini su isporučene prve količine sirovog prirodnog plina kojeg proizvodi Geoenergo iz bušotina kod Lendave u Sloveniji
  • Dnevne isporuke kretat će se na razini od oko 70.000 m³ sirovog prirodnog plina
  • Ovim projektom proizvodni sustav u susjednoj Sloveniji povezao se s Ininim proizvodnim sustavom u Hrvatskoj što otvara mogućnost za širu suradnju u budućnosti

Zagreb, 3. studenog 2017. – Kroz Inin proizvodni sustav potekle su prve količine sirovog prirodnog plina kojeg proizvodi Geoenergo iz dviju bušotina (Pg-10 i Pg-11A) na polju Petišovci nedaleko Lendave u sjeveroistočnoj Sloveniji. Prethodno su INA i Geoenergo ispunili sve tehničke, administrativne i zakonske preduvjete za realizaciju ovog posla ugovorenog u srpnju 2016.

Sirovi prirodni plin transportira se preko sustava proizvodnih plinovoda do Centralne plinske stanice u Molvama na daljnju obradu i pripremu za komercijalnu upotrebu. Dnevne isporuke kretat će se na razini od oko 70.000 m³ sirovog prirodnog plina, a Ugovor o isporuci s Geoenergom je sklopljen na jednogodišnje razdoblje s mogućnošću produljenja.

Povezivanje proizvodnog sustava u susjednoj Sloveniji s proizvodnim sustavom Ine u Hrvatskoj otvorena je mogućnost za širu suradnju u budućnosti. „Ovaj projekt za Inu je značajan jer povećava iskoristivost postojećih proizvodnih kapaciteta kojima kompanija raspolaže, a obrađeni plin plasirat će se na domaćem tržištu. Zadovoljstvo nam je što je ovime ostvarena i važna prekogranična suradnja na području energetike koja je u skladu s direktivama i politikama Europske unije kada je u pitanju zajednička energetska politika zemalja članica.“, izjavio je ovom prilikom g. Tvrtko Perković, operativni direktor Istraživanje i proizvodnje nafte i plina.

Realizacija projekta slijedi hrvatsku i europsku energetsku regulativu koja predviđa pregovarački pristup treće strane mreži proizvodnih plinovoda.
O INA Grupi 
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 495 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument