INA podržala 5. ljetnu školu tehničkih aktivnosti

INA – Industrija nafte, d.d. podržala je ove godine održavanje 5. ljetne škole tehničkih aktivnosti, koju je Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK) organizirala u dva termina, od 29. lipnja do 9. srpnja te od 4. do 14. kolovoza 2012 u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici.

INA je u svakom terminu nagradila jednog učenika, pa je tako Aisha Bushara, učenica OŠ Poliklinike SUVAG iz Zagreba koja je osvojila 6. mjesto na 54. natjecanju mladih tehničara iz područja Robotike,  za svoj projekt izrađen u sklopu programa Ljetne škole nagrađena robotskim kolicima sa sučeljem, motorima i senzorima, a Antoniu Vukičeviću, najboljem polazniku Škole koji je ujedno i državni prvak u području Strojarske konstrukcije, INA je darovala sudjelovanje na ljetnoj školi sljedeće godine.

Peta po redu Ljetna škola, okupila je ove godine pedesetak učenika viših razreda osnovne škole i manji broj srednjoškolaca. Kao i dosadašnje ljetne škole tehničkih aktivnosti, i ova Škola realizirana je kroz programe modelarstva, robotike, informatike, elektronike/elektrotehnike, strojarstva te kreativnoga modelarstva, a pohađalo ju je i dio učenika OŠ Poliklinike SUVAG iz Zagreba, s kojima HZTK surađuje na projektu  „Osnove informatike i robotike za učenike s posebnim obrazovnim potrebama“.

INA svojim angažmanom u zajednici podupire različite inicijative vezane za odgoj, obrazovanje i profesionalno usavršavanje, a suradnja s Ljetnom školom tehničkih aktivnosti još je jedan korak u prepoznavanju potencijala učenika i nagrađivanja njihovog rada.Priloženi dokument