INA ulazi u novu istražnu koncesiju u Egiptu

 width=

Zagreb, 3. ožujka 2022. – Ini je dodijeljena istražna dozvola na koncesiji East Bir El Nus (Blok WD-8), koja se nalazi na području Zapadne pustinje u Egiptu. Nastavak je to Ininih aktivnosti na tom ključnom inozemnom tržištu za kompaniju kada je riječ o istraživanju i proizvodnji nafte i plina.   

U novu istražnu koncesiju INA ulazi kao partner s udjelom od 50 %, dok ostalih 50 % ima Energean, koji će biti i operator. U sljedećem razdoblju Energean i INA finalizirat će ugovor o koncesiji s egipatskom vladom te Egipatskom nacionalnom naftnom kompanijom, a prije stupanja na snagu potvrditi ga treba i egipatski parlament.

„U posljednjih godinu dana INA je napravila velik iskorak na egipatskom tržištu. Lani smo s partnerima osigurali dozvolu za Blok 10, tj. East Damanhur i već pokrenuli ondje istražne radove. S uglednim i poznatim nam partnerom sada ulazimo u novu koncesiju, čime stvaramo pretpostavke za novu proizvodnju plina i nafte te obnovu rezervi. Takvi projekti to nam mogu omogućiti, baš kao i intenzivne aktivnosti koje smo pokrenuli na plinskim poljima u Jadranu te na hrvatskom kopnu”, izjavio je Nikola Mišetić, operativni direktor Istraživanja i proizvodnje Ine.

U natječajnoj ponudi INA i Energean obvezali su se na izvođenje 2D seizmičkog snimanja na području od 180 km² i 3D snimanja na području od oko 200 km², nakon čega je planirana izrada najmanje dviju istražnih bušotina.

INA je u Egiptu prisutna više od trideset godina, a svoje aktivnosti većinom provodi na području Zapadne pustinje kao partner na četiri koncesije – East Damanhur, North Bahariya, Ras Qattara i West Abu Gharadig. Kompanija je posljednjih godina povećala ulaganja u toj zemlji, a dnevna Inina proizvodnja nafte u Egiptu u 2021. godini iznosila je 1737 barela ekvivalenata nafte na dan.

O INA Grupi

INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te važnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. Tvrtku čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Rafineriji nafte Rijeka, dok se na industrijskoj lokaciji u Sisku razvijaju održive alternativne djelatnosti. Regionalna maloprodajna mreža sastoji se od više od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i susjednim zemljama. INA Grupa članica je MOL Grupe.

O Energeanu

Osnovana 2007., Energean je kompanija za istraživanje i proizvodnju nafte i plina uvrštena u premium burzovni indeks na londonskoj burzi vrijednosnih papira FTSE 250 te na burzi u Tel Avivu, koja posluje u osam zemalja diljem Sredozemlja te Sjevernom moru u Velikoj Britaniji. Od inicijalne javne ponude (IPO), Energean je izrastao u vodeću neovisnu, kompaniju za istraživanje i proizvodnju nafte i plina  usmjerenu na plin u istočnom Sredozemlju, sa snažnim portfeljom za rast proizvodnje i razvoj. Kompanija istražuje i ulaže u nove ideje, koncepte i rješenja za učinkovitu proizvodnju i razvoj energije, uz niske troškove i niski ugljični otisak. 

PR

Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb

Telefon:  01 6450 552| @: pr@ina.hr