Na predavanju u Čakovcu predstavljen Projekt Međimurje

Čakovec, 24. studenog – U organizaciji Međimurske energetske agencije, u Čakovcu su danas Inini stručnjaci održali predavanje na temu „Projekt Međimurje – privođenje proizvodnji otkrivenih plinskih polja“. Projekt Međimurje ima za cilj privođenje proizvodnji dosad otkrivenih plinskih polja Zebanec, Vučkovec i Vukanovec, te eventualno privođenje proizvodnji potencijalnih proizvodnih lokaliteta na području Međimurja.
Okupljenim sudionicima, među kojima su bili i predstavnici Međimurske županije te gradova i općina na čijem području bi se Projekt Međimurje mogao realizirati, o projektu su govorili njegov voditelj Mladen Ferenčić i Laslo Farkaš-Višontai, direktor Sektora istraživanja i proizvodnje nafte i plina za JI Europu.
Kroz predavanje i raspravu koja je uslijedila po njegovu završetku bilo je riječi o dosadašnjem tijeku projekta i njegovim tehničkim karakteristikama, Ininim iskustvima u provođenju sličnih projekata, potencijalnim daljnjim koracima te o mogućim prednostima koje bi lokalna zajednica mogla imati u slučaju realizacije projekta.
U okviru projekta do sad je izbušeno i opremljeno pet proizvodnih bušotina  te bi trebao biti izgrađen sabirno-transportni sustav, čime bi se omogućila otprema proizvedenog plina prema centralnoj plinskoj stanici CPS Molve u Podravini, na daljnju obradu i čišćenje. Očišćeni plin odlazio bi u transportni sustav potrošačima, a izdvojeni ugljični dioksid koristio bi sa za utiskivanje u naftna ležišta Žutica i Ivanić u sklopu  EOR  projekta.
„Drago mi je da smo bili u prilici održati predavanje na temu Projekta Međimurje i približiti lokalnoj zajednici projekt koji bi svojom realizacijom dao pozitivan doprinos ne samo povećanju sigurnosti opskrbe, odnosno smanjenu potrebe za uvozom plina, već i proračunima lokalnih zajednica, rekao je Laslo Farkaš-Višontai,  direktor Sektora istraživanja i proizvodnje nafte i plina za JI Europu.Priloženi dokument