Održana sjednica Nadzornog odbora Ine

  • Prijedlog Glavnoj skupštini za isplatu dividende svjedoči o uspješnosti i financijskoj stabilnosti Ine te o uspješnom i učinkovitom upravljanju kompanijom.

Zagreb, 28. ožujka 2024. – Na jučerašnjoj sjednici, Nadzorni odbor Ine dao je suglasnost na revidirane financijske izvještaje za 2023. godinu i na izvještaj neovisnog revizora. Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, a zbog isteka mandata, Nadzorni je odbor ponovno imenovao Miroslava Skalickog, Hrvoja Šimovića i Marina Zovka za članove Uprave na mandat od najdulje šest mjeseci, odnosno do imenovanja članova Uprave putem javnog natječaja. Na prijedlog MOL-a, Károly Hazuga, direktor Upravljanja portfeljem projekata i investicijama djelatnosti Rafinerija i marketinga MOL Grupe, od 28. ožujka 2024. zamijenit će Krisztiána Pulayja na mjestu člana Uprave Ine, s mandatom do 30. lipnja 2026. Krisztián Pulay nastavit će obnašati poziciju starijeg potpredsjednika Proizvodnje i razvoja Rafinerija i marketinga MOL Grupe.

Nadzorni odbor također je dao suglasnost na prijedlog Uprave da se iznos dobiti za 2023. godinu od 224.014.076,81 eura rasporedi na sljedeći način:

  • Dio neto dobiti u iznosu od 11.200.703,84 eura raspodijelit će se u zakonske rezerve.
  • Određuje se isplata dividende u iznosu od 240.000.000,00 eura (24 eura po dionici). Dividenda će se isplatiti iz dijela neto dobiti iz 2023. godine u iznosu od 212.813.372,97 eura te iz zadržane dobiti iz 2022. godine u iznosu od 27.186.627,03 eura.

Prijedlog Glavnoj skupštini za isplatu dividende svjedoči o uspješnosti i financijskoj stabilnosti Ine te o uspješnom i učinkovitom upravljanju kompanijom. Istovremeno s donošenjem vrijednosti našim dioničarima kroz isplatu dividende, kompanija nastavlja graditi dugoročno održivo poslovanje provedbom intenzivnog investicijskog ciklusa u svim djelatnostima, uključujući nove zelene projekte.

O INA Grupi

INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te važnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. Tvrtku čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina INA danas posluje u Hrvatskoj i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Rafineriji nafte Rijeka, dok se na industrijskoj lokaciji u Sisku razvijaju održive alternativne djelatnosti. Regionalna maloprodajna mreža sastoji se od više od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i susjednim zemljama. INA Grupa članica je MOL Grupe.

PR         

Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb

Telefon:  01 6450 552| @: pr@ina.hr