Priopćenje

Zagreb, 13. rujna – Na svojoj 11. sjednici održanoj 12. rujna u Zagrebu, Nadzorni odbor INA-e, d.d. je temeljito pregledao pravno mišljenje izdano od strane odvjetničkog društva Madirazza i partneri, a vezano za interne dokumente INA, d.d. (Poslovnik o radu odbora izvršnih direktora, Pravila o radu i organizaciji, Lista ovlaštenja za donošenje odluka) te također izmjene ovih dokumenata predložene od strane spomenutog odvjetničkog društva i INA-inog tima.

Nakon unesenih gore navedenih izmjena, predmetni interni dokumenti su jednoglasno odobreni od strane Uprave INA, d.d. te je dogovoreno da će se daljnja usklađenja pravne i poslovne prirode izvršiti nakon mogućih dodatnih zahtjeva pravne prirode te će takvo mišljenje biti proslijeđeno Nadzornom odboru na suglasnost.

Uprava INA-e je dala zahtjev za izradu predmetnog zadatka, a na inicijativu Nadzornog odbora.

Na jučerašnjoj sjednici Nadzorni odbor INA, d.d. je s većinom glasova prihvatio prezentirane izmjene spomenutih internih dokumenata dok su četiri člana Nadzornog odbora zatražili daljnje usklađivanje interne regulative s hrvatskim pravnim okvirom. Usprkos tomu, prihvaćanjem izmjena ovaj prvotni zadatak kojeg je inicirao Nadzorni odbor, a vezano za reviziju spomenutih dokumenata, se u ovom trenutku smatra izvršenim.

Priloženi dokument