Priopćenje

Zagreb, 22. srpnja – Sukladno Pravilniku o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (NN 145/2012; NN 18/2013; NN 62/2013) kojeg je propisalo Ministarstvo gospodarstva za utvrđivanje najviše razine cijena naftnih derivata koriste se srednje dnevne kotacije naftnih derivata u USD/t objavljenih u Platt’s European Marketscan u razdoblju od prvoga dana iza dana prethodnog obračuna do dana novog obračuna te srednji dnevni tečaj HNB-a za dolar za dan za koji je objavljena srednja dnevna kotacija naftnih derivata. Najveća dopuštena promjena najviše maloprodajne cijene pojedinog naftnog derivata iznosi 3% naviše ili 6% naniže na dan obračuna u odnosu na važeću najvišu maloprodajnu cijenu.

Vezano za konkretno proteklo razdoblje treba istaknuti da su kotacije benzina na mediteranskom tržištu znatno porasle za +6,66% dok su kotacije plinskih ulja na mediteranskom tržištu isto tako prorasle do +3,93%. Tečaj dolara u odnosu na kunu je ojačao (+1,18%) u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje. Također, sukladno odluci Vlade RH, došlo je do promjene u visini trošarina za benzine i dizelska goriva te će iste biti u primjeni od 23. srpnja 2013.

Sukladno gore navedenom, došlo je do ostvarenja preduvjeta za korekciju maloprodajnih cijena naftnih derivata. Inine maloprodajne cijene bit će od trenutka njihova važenja, odnosno od 23. srpnja 2013. u 00.01 sati, dostupne na Ininoj korporativnoj stranici www.ina.hr, a bit će sukladne dozvoljenom rasponu koji određuje Pravilnik.Priloženi dokument