U rad puštena i četvrta obnovljena mjerna stanica

Rijeka, 1. ožujka 2011. – Nakon što su krajem siječnja u rad, nakon obnove, puštene imisijske mjerne stanice na lokacijama Paveki, Vrh Martinšćice te Krasica i četvrta mjerna stanica Kostrena – Urinj (In Inženjering) je puštena u rad 24. veljače tako da je mjerni sustav na području Rafinerije nafte Rijeka u potpunosti obnovljen.

Obnova ovih mjernih stanica osigurat će bolje praćenje kvalitete zraka u okolici Rafinerije nafte Rijeka te će Ina i na taj način pridonijeti kvaliteti života u blizini rafinerije.  Nove postaje rade na istom principu analizatora kao i do sada, s tim da se, uz već mjerene parametre, mjere i dodatni (npr. razina amonijaka, merkaptana, lebdećih čestica…), kako bi se javnosti pružila što kvalitetnija slika o kakvoći zraka. Podaci o kvaliteti zraka te rezultati mjerenja ovih mjernih stanica dostupni su na internetskim stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Podaci s mjerne stanice Kostrena – Urinj su, putem interneta, dostupni od 28. veljače.

INA u suradnji s lokalnim zajednicama u kojima djeluje, nastoji raditi na poboljšanju kvalitete života, a remont mjernih stanica te unapređenje njihova rada dio je tih napora. Važno je napomenuti da je u procesu nabave opreme i dobavljača usluge podršku dala općina Kostrena.Priloženi dokument