Usprkos niskim temperaturama opskrba prirodnim plinom odvija se kontinuirano i bez poteškoća

Usprkos današnjim niskim temperaturama i lošim vremenskim prilikama, osigurane su dostatne količine prirodnog plina te se opskrba odvija kontinuirano i bez poteškoća.Priloženi dokument