Prodaja ostale imovine

Ovdje možete pronaći našu trenutnu ponudu za prodaju:

  • ne-HC materijala,
  • otpadnog materijala te
  • imovine i sitnog inventara.

Opći uvjeti prodaje

Lista oglasa:

CROSCO d.o.o.: PRODAJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE VAN UPOTREBE TVRTKE CROSCO, naftni servisi, d.o.o. (Tubing 2 7/8“ i cijevni alat)

PreuzmiteCROSCO d.o.o.: PRODAJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE VAN UPOTREBE TVRTKE CROSCO, naftni servisi, d.o.o. (BOP - uređaj za zatvaranje ušća bušotine promjera 7 1/16)

PreuzmiteNeugljikovodični materijali u vlasništvu INA d.d.; Istraživanje i proizvodnja nafte i plina (IPNP), Bušenje, na lokacijama skladišta Molve i Graberje Ivanićko. Ukupno 8 stavaka materijala.

PreuzmiteINA d.d.: Prodaja neopasnog otpada s lokacija u vlasništvu INA d.d. u Republici Hrvatskoj

PreuzmiteNeugljikovodični materijali iz domene održavanja rafinerija nafte u vlasništvu INA d.d.; Rafinerija nafte Rijeka, na lokaciji skladišta Rafinerije nafte Rijeka. Ukupno 67 stavaka materijala.

PreuzmiteNeugljikovodični materijali u vlasništvu INA d.d.; Istraživanje i proizvodnja nafte i plina (IPNP), Proizvodnja, na lokacijama skladišta Molve i Graberje Ivanićko. Ukupno 183 stavaka materijala.

PreuzmiteCROSCO d.o.o.: PRODAJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE VAN UPOTREBE TVRTKE CROSCO, naftni servisi, d.o.o. (Kontejneri razni)

PreuzmiteProdaja dugotrajne materijalne imovine izvan upotrebe u vlasništvu INA d.d., IPNP, Regija sjeverna Hrvatska, br. 50000243-1246/22

Preuzmite