Prodaja ostale imovine

Ovdje možete pronaći našu trenutnu ponudu za prodaju:

  • ne-HC materijala,
  • otpadnog materijala te
  • imovine i sitnog inventara.

Opći uvjeti prodaje

Lista oglasa:

Rabljena vozila za prijevoz naftnih derivata i UNP-a iz Logistike - 3 (tri) tegljača i 2 (dvije) poluprikolice - ukupno 5 (pet) vozila; na lokaciji u Zagrebu (Radnička cesta 216)

PreuzmiteProdaja rabljenih katalizatora iz Rafinerije nafte Rijeka i Rafinerije nafte Sisak, ukupno cca. 800 tona

PreuzmiteNeugljikovodični materijali iz domene održavanja rafinerija nafte u vlasništvu INA d.d.; Rafinerija nafte Rijeka, 1203 stavaka materijala.

PreuzmiteCROSCO d.o.o.: PRODAJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE VAN UPOTREBE TVRTKE CROSCO, naftni servisi, d.o.o.

PreuzmiteSTSI d.o.o.: Prodaja dugotrajne materijalne imovine izvan upotrebe u Skladišnom poslovanju i internim uslugama STSI d.o.o. po predmetu br. 50000243-1129/21

Preuzmite