Prodaja ostale imovine

Ovdje možete pronaći našu trenutnu ponudu za prodaju:

  • ne-HC materijala,
  • otpadnog materijala te
  • imovine i sitnog inventara.

Opći uvjeti prodaje

Lista oglasa:

CROSCO d.o.o.: PRODAJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE VAN UPOTREBE TVRTKE CROSCO, naftni servisi, d.o.o. (kontejneri, kamp R-67 i E-605, 18 kom).

PreuzmiteSTSI d.o.o.: Prodaja dugotrajne materijalne imovine izvan upotrebe u Održavanju rafinerija nafte, STSI d.o.o. po predmetu br. 50000243-1172/21

PreuzmiteRabljena vatrogasna vozila (traktor Newhlland i teretno vozilo Renault Mascot), u vlasništvu Rafinerije nafte Rijeka, INA d.d. na lokaciji 51221, Urinj

PreuzmiteCROSCO d.o.o.: PRODAJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE VAN UPOTREBE TVRTKE CROSCO, naftni servisi, d.o.o. (šatori i grijači)

PreuzmiteSTSI d.o.o.: Prodaja dugotrajne materijalne imovine izvan upotrebe u Održavanju BP i logistike, STSI d.o.o. po predmetu br. 50000243-1160/21

Preuzmite