Prodaja ostale imovine

Ovdje možete pronaći našu trenutnu ponudu za prodaju:

  • ne-HC materijala,
  • otpadnog materijala te
  • imovine i sitnog inventara.

Opći uvjeti prodaje

Lista oglasa:

STSI d.o.o.: Prodaja dugotrajne materijalne imovine izvan upotrebe u Održavanju rafinerija nafte, RNS po predmetu br. 50000243-1056/20

PreuzmiteCROSCO d.o.o.: PRODAJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE VAN UPOTREBE TVRTKE CROSCO, naftni servisi, d.o.o.

PreuzmiteSTSI d.o.o.: Prodaja dugotrajne materijalne imovine van upotrebe u OIPNP i ITIGO - Rovokopačica

Preuzmite