Financijski rezultati za 2016. godinu

INA u 2016. ostvarila pozitivan rezultat

Ključna postignuća

  • CCS 1 EBITDA2 INA Grupe bez jednokratnih stavki iznosila je 2.219 milijuna kuna, dok je neto dobit bez jednokratnih stavki iznosila 336 milijuna kuna, 477 posto više nego u 2015.
  • Trend rasta domaće proizvodnje sirove nafte se nastavlja: povećanje od 12 posto u usporedbi s 2015.
  • Stabilan financijski položaj kompanije
  • Ukupna kapitalna i ostala ulaganja iznose 1.587 milijuna kuna
  • Rafinerijska proizvodnja porasla je za 9, a prodaja rafinerijskih proizvoda za 6 posto

[1] CCS (current cost of supplies) je rezultat prilagođen za promjene u cijeni ulaznih sirovina na način da se ti troškovi obračunavaju po jedinstvenoj cijeni na kraju izvještajnog razdoblja (bez obzira na promjene cijene tijekom razdoblja).[2] EBITDA = EBIT + amortizacija + vrijednosno usklađenje + rezerviranja
Zagreb, 27. veljače 2017. – U 2016. EBITDA INA Grupe bez jednokratnih stavki iznosila je 2.428 milijuna kuna, dok je dobit iz osnovne djelatnosti bez jednokratnih stavki iznosila 842 milijuna kuna, 510 posto više nego u 2015. Neto novac iz poslovnih aktivnosti bilježi porast od 16 posto u odnosu na 2015. i iznosi 2.274 milijuna, dok su kapitalna i ostala ulaganja dosegla iznos od 1.587 milijuna kuna. Uz to, INA Grupa povećala je svoj udjel u Energopetrolu sa 33 na 67 posto, čime je dodatno ojačala regionalnu poziciju. Zahvaljujući discipliniranom pristupu kapitalnim ulaganjima, financijski položaj Društva ostao je stabilan tijekom 2016. godine.

INA Grupa ostvarila je pozitivan rezultat u 2016. godini, uz dobit iz osnovne djelatnosti koja je dosegla 607 milijuna kuna za navedeno razdoblje, u usporedbi s gubitkom od 1.338 milijuna kuna za 2015. godinu. Unatoč zahtjevnom okruženju, smanjenju Brenta i rafinerijskih marži što je utjecalo na poslovanje Istraživanja i proizvodnje, kao i Rafinerija i marketinga, kompanija je ostvarila pozitivan rezultat. To je postignuto u prvom redu programom operativnog prilagođavanja nižim cijenama roba. Omjer duga i kapitala smanjio se na 19,1%, dok je neto dug iznosio 2.506 milijuna kuna, što je smanjenje od 17% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Istraživanje i proizvodnja ostaje glavni generator novca tijekom 2016. godine. Unatoč smanjenju EBITDA, prvenstveno zbog manjih cijena Brenta i prirodnog plina, operativna dobit bez jednokratnih stavki dosegla je 1.186 milijuna kuna, što je snažan rezultat s obzirom na poteškoće u naplati egipatskih potraživanja.  Proizvodnja domaće nafte povećana je za 12% zahvaljujući remontu bušotina i optimizaciji. Kapitalna ulaganja u 2016. godini iznosila su 717 milijuna kuna, od toga su kapitalna ulaganja u Hrvatskoj iznosila 612 milijuna, dok su ulaganja u inozemstvu iznosila 105 milijuna kuna.

Rezultat Rafinerija i marketinga je pozitivan. Uvođenje konkurentnijeg operativnog modela u Trgovinu na malo već je rezultiralo smanjenjem fiksnih operativnih troškova, što je, uz povećanje prihoda od robe široke potrošnje, dovelo do povećanja temeljne profitabilnosti. CCS EBITDA bez jednokratnih stavki Rafinerija i marketinga (uključujući Trgovinu na malo) iznosila je 350 milijuna kuna, što je povećanje od 55 milijuna kuna u odnosu na 2015. godinu. EBITDA je iznosila 339 milijuna kuna, 926 milijuna kuna  više nego 2015. godine. Međutim, slobodni tijek novca i dalje je negativan u iznosu od (269) milijuna kuna, zbog opterećenja rafinerijskim poslovanjem. U 2016. godini Rafinerija nafte Sisak generirala je negativni tijek novca u iznosu (194) milijuna kuna, a negativan financijski efekt Rafinerije nafte Sisak na dobit iz osnovne djelatnosti u 2016. godini iznosi (264) milijuna kuna. Navedena situacija naglašava potrebu za revidiranim operativnim modelom Ininog rafinerijskog poslovanja.

Izjava predsjednika Uprave Ine gospodina Zoltána Áldotta: „2016. je bila uspješna godina za Inu. Nakon dugog razdoblja negativnog cjenovnog okruženja i političkih nemira u Siriji, situacija se u drugoj polovici 2016. godine relativno stabilizirala, što se odrazilo na financijske rezultate Ine – prvi put nakon nekoliko godina nije bilo značajnih umanjenja vrijednosti. Međutim, prva polovica 2016. godine bila je obilježena povijesno niskim razinama cijena nafte i plina koje su nas natjerale da optimiziramo izdatke. Ovo je izvršeno kroz program optimizacije troškova koji je zajedno s poslovnim širenjem osigurao najjaču bilancu u prošlom desetljeću, čineći Inu sposobnom za strateška ulaganja u budućnosti.
Usprkos nepovoljnom okruženju i nužnoj optimizaciji troškova, gotovo svi poslovni pokazatelji djelatnosti bilježe rast. Istraživanje i proizvodnja nastavlja s uspješnim povećanjem domaće proizvodnje nafte, čime je nakon nekoliko godina rasta proizvodnja na razini iz 2009. godine. U usporedbi s 2015. godinom, domaća proizvodnja nafte porasla je za 12%. Povećanje proizvodnje nafte pomoglo je djelomično kompenzirati pad proizvodnje plina sa zrelih polja, osobito u podmorju.
Poslovanje Rafinerija i marketinga bilježi rast treću godinu zaredom, kako u prodaji u Hrvatskoj i regiji tako i u razini prerade, ali ujedno i regionalnim širenjem Trgovine na malo. Energopetrol je sada potpuno konsolidiran u rezultate Ine, pri čemu broj maloprodajnih mjesta dostiže gotovo 500. Ipak, postoji prostor za daljnji napredak, osobito u rafinerijskom poslovanju, kroz pripremu detaljnog dizajna za Projekt obrade teških ostataka. Također, savjetnici Deloittea angažirani su kako bi implementirali projekt identificiranja opcija za održivo poslovanje na sisačkoj lokaciji.
Kapitalna i druga ulaganja u 2016. godini ostaju snažna, osobito uzevši u obzir okruženje, te iznose gotovo 1,6 milijardi kuna. Ako usporedimo razinu ulaganja Ine i trendove nakon pada cijene nafte u 2014. godini s globalnim i regionalnim naftnim i plinskim kompanijama, jasno je da je INA među rijetkima koje su zadržale robusnu razinu ulaganja i omjer reinvestiranja iznad razine od 60%.“


[1] CCS (current cost of supplies) je rezultat prilagođen za promjene u cijeni ulaznih sirovina na način da se ti troškovi obračunavaju po jedinstvenoj cijeni na kraju izvještajnog razdoblja (bez obzira na promjene cijene tijekom razdoblja).
[2] EBITDA = EBIT + amortizacija + vrijednosno usklađenje + rezerviranjaPriloženi dokument