INA stekla PUNI MAMFORCE COMPANY© STANDARD

  • MAMFORCE je priznati standard kvalitete kojim se kompanijama potvrđuje visoka razina kompetencija u provođenju obiteljski odgovorne i rodno osviještene politike.
  • Proces potvrde statusa MAMFORCE kompanije sastojao se od uspješno implementiranih akcijskih planova i audita kojima su se u kompaniji ispitali radni uvjeti, zadovoljstvo zaposlenih, mogućnosti napredovanja žena te organizacijska kultura koja omogućava usklađenje privatnog i poslovnog života.

Zagreb, 31. ožujka 2017. – Ini je uručen priznati standard kvalitete kojim se kompanijama potvrđuje visoka razina kompetencija u provođenju obiteljski odgovorne i rodno osviještene politike upravljanja ljudskim resursima. INA je prepoznata kao organizacija koja uspješno organizira posao i radno okruženje uz poštivanje načela ravnoteže između profesionalnog i privatnog života te jednakih mogućnosti profesionalnog razvoja.

Proces certificiranja za MAMFORCE COMPANY započeo je potpisivanjem ugovora s MAMFORCE-om u ožujku 2015., a nastavljen je dobivanjem OSNOVNOG MAMFORCE STANDARDA u prosincu 2015. Postupak dobivanja PUNOG MAMFORCE COMPANY© STANDARDA sastojao se od audita, kojim su se ispitivali zadovoljstvo i angažiranost radnika, organizacija rada, fleksibilno radno vrijeme, radni uvjeti roditelja s malom djecom, komunikacija, obiteljski odgovorne politike i njihova provedba od strane menadžmenta, mogućnosti daljnjeg usavršavanja i napredovanja te rodna zastupljenost na najvišim upravljačkim pozicijama. U jednogodišnjem periodu od dobivanja osnovnog standarda proveden je niz aktivnosti temeljenih na preporukama MAMFORCE tima, te dodatnih istraživanja kojima se potvrdila učinkovitost implementiranih aktivnosti.

Komentirajući dobivanje standarda MAMFORCE, gđa Vladimira Senčar Perkov, direktorica Sektora upravljanja ljudskim resursima u Ini, izjavila je: „U Ini primjenjujemo suvremene metode u upravljanju ljudskim resursima, a veliku pažnju posvećujemo upravo osiguranju radnih uvjeta koji omogućuju skladnu ravnotežu između profesionalnog i obiteljskog života, s posebnim naglaskom na roditelje s malom djecom. Kroz projekte beneFIT – pogodnosti za radnike i FORa – fleksibilni oblici rada promoviramo obiteljski odgovornu politiku, a cilj nam je i dalje aktivno slušati želje i potrebe svojih radnika kako bismo stvorili još bolje radno okruženje. Zahvaljujem MAMFORCE-u na podršci koju su nam pružili za vrijeme procesa certifikacije.“ Ini je vrijedno priznanje uručila autorica metode procjene MAMFORCE, gđa Dijana Kobas Dešković koja je tom prilikom izjavila: „INA je kroz proteklih godinu dana napravila značajne pomake u radnim uvjetima koji poboljšavaju kvalitetu života zaposlenih. Omogućeni su fleksibilno radno vrijeme i radno mjesto koji značajno olakšavaju usklađenje privatnih i poslovnih obaveza svim zaposlenima, a posebno onima koji skrbe o najmlađim i najstarijim članovima obitelji. INA se time svrstala u red kompanija najboljih radnih praksi na tržištu koje je obilježeno izuzetnom nefleksibilnošću, kako zakonodavstva, tako i  postojećih praksi. Veseli nas što se usluge za zaposlene i dalje neprekidno proširuju te što INA kroz niz posebnih programa značajno ulaže i u privlačenje, razvoj i zadržavanje ženskih talenata.“

Pokrovitelji projekta MAMFORCE COMPANY su Ministarstvo gospodarstva i poduzetništva, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska gospodarska komora i Global Compact Network Hrvatska.

MAMFORCE standard svečano je dodijeljen u sklopu dana otvorenih vrata #svismoOK, kojim se u Ini obilježila kultura poštivanja raznolikosti i uključivanja.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 495 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument