Priopćenje

Zagreb, 12. ožujka 2015.- Nastavno na danas usvojenu odluku Vlade o cijeni plina, a koja obvezuje Inu da od 1. travnja prodaje plin HEP-u po novoj reguliranoj cijeni, željeli bismo istaknuti kako će takva odluka Vlade imati  nepovoljan učinak na prihode kompanije u iznosu od  47 milijuna kuna za razdoblje od travnja do prosinca 2015. Naime, nakon prošlogodišnjeg smanjenja cijene s 2.20 kn/m3 na 1.71 kn/m3, cijena je danas snižena na 1.59 kn/m3.

Nadalje, željeli bismo podsjetiti kako je INA prošle godine izrazila nezadovoljstvo i sukladno tome poduzela pravne korake vezano odluku Vlade iz veljače 2014. koja je obvezala Inu da prodaje dio svoje proizvodnje prirodnog plina za opskrbu kućanstava HEP-u kao opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu po reguliranoj cijeni, a što je imalo nepovoljan materijalni učinak na kompaniju u iznosu od 260 milijuna kuna u 2014.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 442 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR         
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument