Sigurnosno-tehnički listovi

Sigurnosno-tehnički list (STL) osigurava iscrpne podatke o tvari ili smjesi koja se koristi na radnom mjestu. Osigurava poslodavcima, radnicima i krajnjim korisnicima uvid u podatke o kemijskoj opasnosti, uključujući i opasnost za okoliš, kao i mjere predostrožnosti.

Osim toga, STL sadrži podatke i za ostale sudionike u lancu opskrbe. Tako, određene informacije mogu biti upućene onima koji su vezani uz prijevoz opasnih kemikalija, uz promptni odgovor u slučaju nesreće (uključujući i centre za kontrolu otrovanja), uz profesionalnu uporabu pesticida i uz krajnje korisnike. Sukladno Uredbi REACH, STL se mora dostaviti prilikom prve isporuke robe, na službenom jeziku zemlje u kojoj se tvar ili smjesa stavlja na tržište, osim ako zemlja nije propisala drugačije. U Republici Hrvatskoj propisano je da STL mora biti pisan latiničnim pismom na hrvatskom jeziku. Dodatno, u Republici Hrvatskoj STL mora biti uveden u Registar STL-ova pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju i antidoping. 

Za sve Inine komercijalne proizvode izrađuju se sigurnosno-tehnički listovi koji sadrže osnovne informacije o proizvodu, podatke o rizicima, preporuke o zaštitnim mjerama, postupanje u kritičnim situacijama i ponašanje u prometu. Na ambalaži proizvoda su znakovi opasnosti. 

STL-ovi proizvoda INA, d.d. dostupni su na ovim stranicama, a za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na sds@ina.hr.

 
Sigurnosno-tehnički listovi
  PDF
Atmosferski ostatak   Otvori
Benzinske komponente izomerizat   Otvori
Bezolovni motorni benzin    Otvori
Brodska goriva destilatna   Otvori
Brodska goriva ostatna   Otvori
Cestograđevni bitumen    Otvori
Dekantirano ulje   Otvori
Dizelska goriva   Otvori
FCC benzin   Otvori
Gorivo za mlazne motore JET A-1    Otvori
Izopentan   Otvori
Loživa ulja   Otvori
Loživo ulje ekstra lako - LU EL    Otvori
Nafta ˝Moslavina˝    Otvori
Nafta ˝Slavonija˝    Otvori

NON OXY BENZIN RON <95

  Otvori
Organsko otapalo   Otvori
Otežana voda 1,2   Otvori
Otežana voda 1,3   Otvori
Plinski kondenzat    Otvori
Primarni benzin    Otvori
Prirodni benzin    Otvori
Prirodni plin    Otvori
Sirovina za reformer   Otvori
Smjesa sirovih nafti i plinskog kondenzata   Otvori
Tekući sumpor    Otvori
Teški reformat   Otvori
Ukapljeni naftni plin: pročišćeni izobutan    Otvori
Ukapljeni naftni plin: pročišćeni normalni butan    Otvori
Ukapljeni naftni plin: pročišćeni propan   Otvori
Ukapljeni naftni plin: propan-butan smjesa   Otvori
Vakum plinsko ulje - lako   Otvori
Vakum plinsko ulje - teško   Otvori
Zeleni naftni koks II    Otvori
Odaberite jezik: