Korporativno upravljanje

Gábor Horváth

glavni financijski direktor

Gábor Horváth imenovan je na poziciju glavnog financijskog direktora od 1. studenog 2017. G. Horváth na ovu poziciju dolazi s pozicije direktora Kontrolinga Ine. G. Horváth je studirao na Ekonomskom fakultetu u Budimpešti te je na istom fakultetu stekao titulu magistra ekonomije. Dodatno je završio ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) edukaciju.

Karijeru je započeo u revizorskoj kući Ernst & Young u Budimpešti, odakle je 2006. godine prešao u MOL. U siječnju 2010. godine postaje savjetnik izvršnom direktoru PF Financija Ine gdje se zadržao do 2011. godine. U svibnju 2011. godine prelazi na poziciju direktora Upravljanja rizicima MOL Grupe, a od ožujka 2015. godine je obnašao dužnost direktora Inina Sektora kontrolinga.