Korporativno upravljanje

Zdravka Demeter Bubalo

operativna direktorica, <br> Usluge kupcima i <br> maloprodaja

Gđa Zdravka Demeter Bubalo imenovana je na poziciju operativne direktorice Usluga kupcima i maloprodaje od 1. rujna 2021. godine.

Gđa Demeter Bubalo pridružila se INA Grupi 2010. godine kao direktorica Ljudskih resursa. Potom je u MOL Grupi preuzela poziciju više potpredsjednice za Ljudske resurse. U toj ulozi radila je na transformaciji funkcije ljudskih resursa u stratešku funkciju koja je usmjerena na moderne prakse u ovom području te na pružanje podrške strateškim poslovnim ciljevima.

Karijeru je započela kao brokerica u Eastbrokers Zagreb, a svoje bogato iskustvo stekla je kao direktorica Nabave, direktorica Ljudskih resursa te na drugim rukovodećim pozicijama u riznici i kontrolingu u kompaniji Cola-Cola HBC. Gđa Demeter Bubalo diplomirala je ekonomiju 1995. godine te je stekla titulu MBA 2005. godine na Sveučilištu u Zagrebu.

Na novu poziciju donosi bogato iskustvo u stvaranju, razvoju i provedbi strategije, snažan fokus na rezultate te način upravljanja temeljen na stabilnosti i učinku.