Izvješće o održivosti je organizacijski izvještaj koji daje podatke o gospodarskim, ekološkim i društvenim rezultatima kompanije. Objavljuje se na godišnjoj razini, a pokriva informacije koje se odnose na poslovne djelatnosti INA, d.d. i većih društava INA Grupe. Sadrži informacije o ključnim postignućima i izazovima te podatke koji se odnose na, za INA Grupu i njene dionike, materijalne teme u području održivosti. Podaci iz područja zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša prate se i izvješćuju sukladno direktivama Međunarodne organizacije rada i hrvatskog zakonodavstva te prema metodologiji praćenja ozljeda na radu EU udruženja naftnih kompanija, CONCAWE-a. Emisije tvari u okoliš određene su mjerenjem, emisijskim faktorima i/ili na osnovi materijalnog bilanciranja. U našim izvješćima nastojimo primijeniti metodološke inovacije, pružiti cjelovitu sliku postignuća i ciljeva u različitim segmentima poslovanja, uvid u rizike s kojima se suočavamo te način na koje ih rješavamo.

Povijest izvještavanja u Ini

Odluka o nefinancijskom izvještavanju bila je dobrovoljni izbor poduzeća, a od 1. siječnja 2017. godine nefinancijsko izvještavanje obvezno je za velike tvrtke u Europi u skladu s Direktivom 2014/95/EU koja je prenesena u hrvatsko zakonodavstvo.

Važnost nefinancijskog izvještavanja u INA, d.d. prepoznata je prije više od dvadeset godina, kada je objavljeno prvo nefinancijsko izvješće o zaštiti okoliša s pregledom utjecaja na okoliš 1996. i 1997 godine. Od 2002. godine izdaje se Izvješće o zaštiti okoliša, zdravlju i sigurnosti, a od 2004. godine, sa samo nekoliko drugih hrvatskih kompanija INA Grupa je objavila Socijalno izvješće sukladno smjernicama Globalne inicijative za izvještavanja (GRI). U 2007. godini Izvješće o održivom razvoju razvijeno je prema GRI G3 metodologiji, koja uključuje izvještavanje o društvenom i okolišnom utjecaju. U 2015. godini objavljeno je prvo integrirano izvješće, kao prvo takve vrste u Hrvatskoj. Za izvješća objavljena 2016. i 2017. godine odabrani materijalni nefinancijski pokazatelji bili su predmetom nezavisne revizije (šest indikatora), a za izvješće iz 2018.,2019. i 2020. godine nezavisna revizija proširena je na deset materijalnih nefinancijskih indikatora.

Postignuća u izvještavanju

Svake godine, s ciljem poboljšanja, nastojimo implementirati povratne informacije naših dionika i nezavisnih revizora u nefinancijsko izvješće, kako bi informacije u izvješćima bile jasnije, sažetije i transparentnije te prikazane na način da ih čitatelji mogu jednostavno i jasno interpretirati.

Drago nam je što je naš trud u pogledu izvještavanja više puta prepoznat od strane stručnog povjerenstva na Green Frog Award natječaju Deloitte-a. Naime, Inino izvješće za 2017. godinu proglašeno je kao najbolje izvješće o održivom razvoju u Hrvatskoj za 2017. godinu, čime je Ina po treći put pobijedila na takvom natječaju. Naime, 2015. godine INA je nagrađena Deloitte-ovom nagradom za najbolje izvješće o održivosti za 2014. godinu, a izvješće je, osim ove nagrade, dobilo i posebno priznanje na srednjeeuropskom nivou  (tzv. Distinction). Za Godišnje izvješće 2015. godine INA je primila posebno priznanje za zrelost u pogledu točnosti i važnosti prezentiranog sadržaja i isticanje u odnosu na druga izvješća. U tom izvješću prikazana je važnost u lancu opskrbe te napredak u izvještavanju, osobito u području opisa podataka koji su transparentno prikazani. Godišnje izvješće INA Grupe za 2016. godinu također je dobilo nagradu „Green Frog”, kao najbolje izvješće o održivosti u Hrvatskoj.

Osmo po redu integrirano godišnje izvješće INA Grupe (objavljeno 28. Travnja 2022.) daje prikaz stvaranja financijske i nefinancijske vrijednosti, procesa, rizika i rezultata koji obuhvaćaju financijsku godinu od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine. Izvješće je pripremljeno sukladno GRI Standardima (sržna opcija) i Sektorskom dodatku za naftu i plin te u skladu s ključnim elementima Radne skupine za financijske informacije povezane s klimom (TCFD). Također, provedena je nezavisna revizija za 12 materijalnih nefinancijskih pokazatelja te je na temelju provedenih procedura i pribavljenih dokaza, potvrđeno od strane nezavisnih revizora da je navedenih 12 nefinancijskih indikatora, o kojima se izvješćuje u Godišnjem izvješću INA Grupe za 2021., pripremljeno u skladu sa GRI Standardima “Sržna” opcija.

 

Izvješće o održivom razvojuDownload pdf dokumenta
Godišnje izvješće za 2021.Preuzmi PDF

Godišnje izvješće – konsolidirano

Godišnje izvješće – nekonsolidirano

Integrirano godišnje izvješće za 2020. godPreuzmi PDF
Kazalo sadržaja GRI 2020.Preuzmi PDF
Integrirano godišnje izvješće za 2019. god.Preuzmi PDF
Kazalo sadržaja GRI 2019.Preuzmi PDF
Integrirano godišnje izvješće za 2018. god. Preuzmi PDF
Kazalo sadržaja GRI 2018. Preuzmi PDF
Integrirano godišnje izvješće za 2017. god. Preuzmi PDF
Integrirano godišnje izvješće za 2016. god. Preuzmi PDF
Integrirano godišnje izvješće za 2015. god. Preuzmi PDF
Integrirano godišnje izvješće za 2014. god. Preuzmi PDF
Izvješće o održivom razvoju za 2013. god. Preuzmi PDF
Izvješće o održivom razvoju za 2012. god. Preuzmi PDF 
Izvješće o održivom razvoju za 2011. god. Preuzmi PDF
Izvješće o održivom razvoju za 2010. god. Preuzmi PDF
Izvješće o održivom razvoju za 2009. god. Preuzmi PDF
Izvješće o održivom razvoju za 2008. god. Preuzmi PDF
Izvješće o održivom razvoju za 2007. god. Preuzmi PDF
Izvješće o održivom razvoju za 2006. god. Preuzmi PDF
Socijalno izv. 2005. Preuzmi PDF
Ekološko izv. 2005. Preuzmi PDF
Socijalno izv. 2004. Preuzmi PDF

Za sve informacije vezane za Održivi razvoj Ine i Izvješće o održivom razvoju, možete se obratiti na e-mail adresu: Odrzivi_Razvoj@ina.hr