Izvješćivanje

Izvješće o održivosti je organizacijski izvještaj koji daje podatke o gospodarskim, ekološkim i društvenim rezultatima kompanije. Objavljuje se na godišnjoj razini, a pokriva informacije koje se odnose na poslovne djelatnosti INA, d.d. i većih društava INA Grupe. Sadrži informacije o ključnim postignućima i izazovima te podatke koji se odnose na, za INA Grupu i njene dionike, materijalne teme u području održivosti.
Podaci iz područja zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša prate se i izvješćuju sukladno direktivama Međunarodne organizacije rada i hrvatskog zakonodavstva te prema metodologiji praćenja ozljeda na radu EU udruženja naftnih kompanija, CONCAWE-a. Emisije tvari u okoliš određene su mjerenjem, emisijskim faktorima i/ili na osnovi materijalnog bilanciranja.
U našim izvješćima nastojimo primijeniti metodološke inovacije, pružiti cjelovitu sliku postignuća i ciljeva u različitim segmentima poslovanja, uvid u rizike s kojima se suočavamo te način na koje ih rješavamo.

Povijest izvješćivanja u Ini
O dugoj tradiciji nastojanja da principe održivog razvoja ugradimo u naše poslovanje svjedoči i činjenica da od 1997. godine objavljujemo nefinancijska izvješća, kao jedna od prvih kompanija u Hrvatskoj. Od 2004. godine objavljujemo socijalno izvješće, sukladno smjernicama Globalne inicijative za izvještavanje (GRI).
2007. godine Inino Izvješće o održivom razvoju usklađeno je s GRI G3 metodologijom, baziranoj na objedinjenom izvješćivanju o zaštiti okoliša i društvenom utjecaju. Izvješće za 2014. godinu po prvi je put objedinjeno s financijskim izvješćem u integrirano godišnje izvješće, čime je dodatno naglašen značaj koji se u INA Grupi pridaje održivom razvoju.
U siječnju 2016. godine INA je osvojila “Green Frog Award” nagradu za Godišnje izvješće za 2014. godinu, pobijedivši na Deloitteovom natječaju za najbolje izvješće o održivosti u Hrvatskoj.
Inini napori u pogledu izvještavanja o održivosti prepoznati su i na regionalnoj, centralnoeuropskoj razini te joj je, u konkurenciji više od 70 izvješća, dvije godine za redom dodijeljeno posebno priznanje (tzv. Disctinction) za izvještavanje o održivosti. Povjerenstvo je posebno nagradilo činjenicu da je INA, d.d. osmislila vlastiti pristup u izradi izvješća, koji društvenu odgovornost čini ključnim dijelom razvoja kompanije.

Integrirano godišnje izvješće INA Grupe za 2016. objavljeno je 28. travnja 2017. godine. Kao i prethodne godine, izvješće je pripremljeno sukladno GRI G4 smjernicama i Sektorskom dodatku za naftu i plin. Izvješće je prošlo uslugu potvrde materijalnosti Globalne inicijative za izvještavanje ”Materiality Disclosures Services”. Po prvi put, provedena je nezavisna revizija nefinancijskih pokazatelja, o kojima se izvješćuje, a koji uključuju: potrošnju energije unutar organizacije, ukupno crpljenje vode po izvoru, izravne emisije stakleničkih plinova, neizravne energetske emisije stakleničkih plinova, ukupna težina otpada prema vrsti i metodi odlaganja, vrste i stope ozljeda, profesionalnih bolesti, izgubljenih dana i izostanaka te ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih s nesrećama na radu. Na temelju provedenih procedura i pribavljenih dokaza, nezavisni revizori potvrdili su da je navedenih šest nefinancijskih indikatora, o kojima se izvješćuje u Godišnjem izvješću INA Grupe za 2016., pripremljeno u skladu sa GRI G4 smjernicama.


Izvješće o održivom razvoju
Download pdf dokumenta
 
Integrirano godišnje izvješće za 2016. god.  Preuzmi PDF - 8.000 KB
Integrirano godišnje izvješće za 2015. god.  Preuzmi PDF - 4.357 KB
Integrirano godišnje izvješće za 2014. god.  Preuzmi PDF - 4.357 KB
Izvješće o održivom razvoju za 2013. god. Preuzmi PDF - 4.003 KB  
Izvješće o održivom razvoju za 2012. god. Preuzmi PDF - 3.003 KB  
Izvješće o održivom razvoju za 2011. god. Preuzmi PDF - 5.003 KB  
Izvješće o održivom razvoju za 2010. god. Preuzmi PDF - 1.809 KB  
Izvješće o održivom razvoju za 2009. god. Preuzmi PDF - 3.233 KB  
Izvješće o održivom razvoju za 2008. god. Preuzmi PDF - 3.160 KB  
Izvješće o održivom razvoju za 2007. god.
Preuzmi PDF - 6.323 KB
 
Izvješće o održivom razvoju za 2006. god. Preuzmi PDF - 4.303 KB  
Socijalno izv. 2005.
Preuzmi PDF - 2.939 KB
 
Ekološko izv. 2005. Preuzmi PDF - 1.440 KB  
Socijalno izv. 2004. Preuzmi PDF - 2.489 KB
 

Za sve informacije vezane za Održivi razvoj Ine i Izvješće o održivom razvoju, možete se obratiti na e-mail adresu: Odrzivi_Razvoj@ina.hr
 
Odaberite jezik: