Press centar

Rječnik

ECHA

Europska agencija za kemikalije

Efekt staklenika

zbog onečišćenja štetnim plinovima (stakleničkim plinovima), atmosfera je postala propusnija za Sunčevo zračenje (svjetlosno i ultraljubičasto zračenje), dok se u isto vrijeme teže hladi, jer slabije propušta toplinsko (infracrveno) zračenje u svemir, pa dolazi do općeg zatopljenja na Zemlji

Eksploatacija

(iskorištavanje, proizvodnja), vađenje prirodnih bogatstava; proizvodnja nafte i prirodnog plina

Ekološka goriva

goriva za motore s unutarnjim izgaranjem (benzini i dizelsko gorivo) s minimalnim sadržajem sumpora. “Čista goriva“ moraju biti bez olova i sumpor iz razloga, jer te tvari smetaju ili onemogućavaju rad suvremenih motora i pomoćnih uređaja (katalizatora), konstruiranih tako da smanjuju emisiju opasnih „stakleničkih plinova“ (ugljik II-oksida, metana, dušikovih oksida i drugih), koji onečišćuju atmosferu u cjelini i vjerojatni su uzrok globalnom zatopljenju na Zemlji.

Ekvivalentna nafta

(EN), (istovrijedno), jedinična količina nafte u usporedbi s količinama drugih energenata jednake energetske vrijednosti: 1 t nafte jednaka je (približno) energetski kao 1 000 mł prirodnog plina, kao 1,4 t kamenog ugljena, ili kao 4,7 mł ogrjevnog drva

Eruptiranje

kontrolirano izlaženje nafte, prirodnog plina i vode kroz bušotinu potisnom energijom ležišta; nekontrolirano eruptiranje (erupcija): slobodno izbijanje fluida iz podzemlja kroz bušotinu na površinu

Eruptivne stijene

(vulkanske, magmatske), stijene nastale hlađenjem i kristalizacijom magme (taljevine)

Etan

plinoviti ugljikovodik (C2H6), dobiva se preradom prirodnog ili rafinerijskog plina kada se želi koristiti kao sirovina za proizvodnju etilena.

Eterifikacija

je reakcija olefinai alkohola pri čemu nastaje eter. Ukoliko reagiraju izobuteni metanol tada nastaje metilizobutileter (MTBE), koji ima izvrsna antidetonatorska svojstva, tj. visoki oktanski broj, zbog čega je izvrsna benzinska komponenta.

Etilen

nezasićeni ugljikovodik (C2H4), bezbojan plin, dobiva se preradom etana, također i propana, benzina i dr; sirovina za daljnju petrokemijsku preradu (plastične mase)

Europska shema trgovanja emisijama

Europska shema trgovanja emisijama stakleničkih plinova međunarodni je sustav za trgovanje emisijama stakleničkih plinova unutar EU.