Press centar

Rječnik

Zajedničko ulaganje

Zajedničko ulaganje, zajednički projekt

Zaštita zdravlja i sigurnost, ZZ&S

Interdisciplinarno područje koje se bavi zaštitom zdravlja i sigurnosti  te dobrobiti zaposlenika na radnom mjestu

Zemni plin

(barski, močvarni), plin biogenog porijekla nastao truljenjem organske tvari u plitkim naslagama, također na smetlištima, u močvarama i sl.; pretežno samo metan (CH4); izlaskom na površinu gubi se u atmosferi; čest naziv i za prirodni plin

ZZSO Due diligence

Procjena i/ili provjera potencijalnih investicija s aspekta ZZSO, uključujući i identifikaciju rizika ZZSO i s njima povezanih troškova