Press centar

Rječnik

Centralna plinska stanica (CPS)

objekti i postrojenja u kojima se skuplja prirodni plin iz više plinskih stanica, čisti od štetnih primjesa i otprema na daljnju preradu, podzemno skladištenje ili u plinski transportni sustav

Ciljevi

Detaljni ciljevi identificirani od strane organizacije potrebni za postizanje strateških ciljeva iz područja ZZSO. Ciljevi su obično kratkoročni i ostvarivi unutar godinu dana i nose najviše težine ako su uključeni u godišnji poslovni plan organizacije. Svi ciljevi moraju biti realni.

Col

(palac), engleski: inch (inč); oznaka: «in» ili «"»; mjera za dužinu; 1 col = 25,4 mm

COMPASS

Sveobuhvatna procjena rizika