Press centar

Rječnik

Butan

plinoviti ugljikovodik (C4H10), sastavni dio smjese prirodnog plina i rafinerijskih plinova, dobiva se preradom prirodnog plina i sirove nafte; ukapljen pod tlakomobično u smjesi propan/butan (UNP) koristi se najviše kao energent.

Bar

(oznaka: bar), jedinica za tlak; izvan međunarodnog sustava jedinica SI, ali iznimno dozvoljena za uporabu; odgovara veličini 100 000 (105) Pa (paskala) približno odgovara jednoj tehničkoj atmosferi (at), tj. tlaku vodenog stupca visine 10 metara (m).

Barel

engleski: barrel (bačva), mjera za tekućinu, zapremine 159 litara (l).

Bazno ulje

derivat dobiven preradom sirove nafte iz kojeg se doradom dobivaju motorna druga ulja te masti.

Bentonit

glinovita stijena (vrsta gline) od koje se miješanjem s vodom izrađuje isplaka za bušenje

Benzini

derivati prerade sirove nafte, izdvajaju se na temperaturama prerade 70 – 185 ˚C, sirovina za daljnju rafinerijsku i kemijsku preradu; doradom se dobivaju motorni benzini, goriva za motore s unutrašnjim izgaranjem; kao primarni ili bazni benzin koristi se kao sirovina u petrokemijskoj industriji.

Bilančne zalihe

(rezerve), količine otkrivenih mineralnih sirovina koje se mogu isplativo izvaditi iz ležišta; količine nafte, prirodnog plina i plinskog kondenzata koje se mogu isplativo proizvesti iz ležišta primjenom dostupnih tehničko-tehnoloških postupaka

Bitumen

prirodni bitumen je neispareni ostatak nafte u podzemlju ili na površini; kod prerade sirove nafte to je najteži derivat kod prerade nafte.

Bušaće postrojenje

postrojenje za izradu dubokih bušotina

Bušaći toranj

visoka čelična rešetkasta konstrukcija, dio bušaćeg postrojenja pomoću kojeg se izrađuje bušotina

Bušotina

rupa izrađena u tlu i podzemlju bušenjem; geotehnički ili rudarski objekt koji služi za istraživanje i dobivanje mineralnih sirovina, vode, istraživanje tla u različite svrhe i sl.