Press centar

Rječnik

Rafinerija nafte

procesna postrojenja za preradu sirove nafte u korisne proizvode (derivate)

Razradna bušotina

bušotina koja se izrađuje na otkrivenom ležištu nafte i prirodnog plina s ciljem optimalnog crpljenja nafte i prirodnog plina iz otkrivenog ležišta.

Referentni dokumenti za izbor najboljih raspoloživih tehnika

Referentni dokumenti za izbor najboljih raspoloživih tehnika, koje objavljuje Europska unija. Izbor ili provjera usklađenosti s NRT-om za postojeća postrojenja provodi se prema tim dokumentima

REACH Uredba

REACH Uredba predstavlja novu zakonsku regulativu za obavljanje <strong>R</strong>egistracije, <strong>E</strong>valuacije,<strong>A</strong>utorizacije i <strong>O</strong>graničavanja kemikalija

Reforming

pretvaranje ugljikovodika iz jednog oblika u drugi (alkane u cikloalkane ili u aromate) pomoću katalizatora, temperature i tlaka.

Remedijacija

Uklanjanje onečišćenja ili zagađenja iz tla, podzemnih voda, sedimenata ili površinskih voda kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi i okoliš na mjestu namijenjenom za prenamjenu

Remontno postrojenje

u pravilu pokretno postrojenje s tornjem, pogonskim motorima i drugim postrojenjima i uređajima; služi za osvajanje, ugradnju opreme i održavanje bušotine te slojeva u ležištu

Rizici iz područja ZZSO

Kombinacija vjerojatnosti i posljedica specifičnih opasnosti koje mogu uzrokovati nepoželjni događaj iz područja ZZSO

Rudarska koncesija

(odobrenje), dokument kojim se stječe pravo istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina koje su u vlasništvu države