Press centar

Rječnik

Heksan

tekući ugljikovodik (C6H14), sastojak benzina.

Hidrati

čvrste,kristalne, ledene tvorevine nastale od prirodnog plina i slobodne vode pod određenim tlakom i temperaturom; temperatura okoline može pri tom biti 10 – 30 ˚C iznad 0 ˚C.

Hidrodesulfurizacija

uklanjanje sumpornih spojeva iz naftnih derivata pomiću vodika i katalizatora.

Hidrokreking

cijepanje molekula ugljikovodika pomoću vodika i katalizatora.

Hidroobrada

uklanjanje nepoželjnih spojeva (sumpor, dušik) iz ugljikovodika pomoću vodika i katalizatora.

Hijerarhija upravljanja

Niz kontrola, koje bi trebale biti primijenjene prema sljedećem redoslijedu (može se uzeti u obzir broj opcija i primjenjivati ih pojedinačno ili u kombinaciji): <ul> <li><strong>Eliminirati</strong> – potpuna eliminacija opasnosti;</li> <li><strong>Zamijeniti</strong> – zamjena materijala ili procesa s manje opasnim;</li> <li><strong>Redizajn</strong> – redizajniranje opreme ili procesa rada;</li> <li><strong>Odvojiti</strong> – izolirati opasnost kolektivnim čuvanjem ili ga zatvoriti;</li> <li><strong>Administracija</strong> – kontroliranje poput osposobljavanja, procedura, itd;</li> <li><strong>OZS</strong> – Izolirati radnike od opasnosti osiguranjem osobne zaštitne opreme i kontrolom obveze njenog korištenja</li> </ul>

Hydroskimming rafinerija

najjednostavniji tip rafinerije koja u svom sastavu nema procesa za preradu atmosferskog ili vakuum ostatka.