Press centar

Rječnik

Tehnički plinovi

plinovi za raznovrsnu neenergetsku uporabu u industriji, medicini, prometu, laboratorijima itd: kisik, argon, dušik, vodik, ugljikov dioksid, acetilen, helij i drugi; uglavnom se isporučuju pod tlakom u čeličnim bocama, zatim u posebnim spremnicima, a neki i ukapljeni

Trobilančno (Tro-bilančni pristup)

Dodane društvene i ekološke vrijednosti tradicionalnim gospodarskim mjerama korporacije ili uspjehu organizacije. Tro-bilančni pristup pokušava opisati društveni i okolišni utjecaj aktivnosti organizacije, na mjerljiv način, na svoju gospodarsku izvedbu kako bi se pokazalo poboljšanje ili da evaluacija ide više u dubinu

Troškovi ZZSO

Troškovi (CAPEX i OPEX) bilo kojih i svih materijala, sredstava, usluga i projekata koji proizlaze iz zakonske regulative ili se odnose na osiguravanje usklađenosti sa zakonskim propisima, internim procedurama ili standardnim zahtjevima ili mogu ublažiti rizike po ZZSO ili poboljšati izvedbu u području ZZSO