Press centar

Rječnik

Intervencija kod izvanrednih događaja

Sustav intervencije kod izvanrednih događaja  (ERS)

Iscrpak

odnos količine derivata i ulazne sirovine, izražen u masenim postocima.

ISO 14001

Najrašireniji međunarodno prihvaćeni standard za upravljanje okolišem.

Istraživanje i izvješćivanje o incidentima

Sustav istraživanja i izvješćivanja o incidentima (IRIS)

Istražna bušotina

bušotina određene konstrukcije i dubine, kojoj je namjena otkriti ležište nafte i prirodnog plina (također i geotermalne ili pitke vode i sl.)

Izlijevanje

1m3 – Neplanirano ili nekontrolirano izlijevanje opasnih tvari u količini većoj od 1 metra kubnog u vanjski okoliš (podzemne vode, površinske vode, tlo), osim izlijevanja  koja su zadržana u nepropusnom okruženju.

Izomeri

spojevi istih molekularnih formula, ali s različitim razmještajem strukturnih grupa (npr. n-pentan i izo-pentan).

Izomerizacija

promjena strukturne formule n-parafina u izo-parafine.

Izravna šteta nastala požarom

Troškovi koji se izravno pripisuju požaru, kao što su zamjenska vrijednost izgubljene opreme, troškovi popravaka, gubitak sirovina/proizvoda, čišćenje, reagiranje u slučaju nužde i/ili novčane kazne.

Izvanredni događaj

Događaj koji može predstavljati opasnost za sigurnost i zdravlje zaposlenika, kupaca, odnosno lokalne zajednice ili koji može oštetiti imovinu ili imati negativan utjecaj po okoliš.

Izvješće o kemijskoj sigurnosti

Izvješće o kemijskoj sigurnosti sadrži detaljne informacije o utjecaju opasnih tvari na zdravlje ljudi i okoliš, zajedno s procjenom izloženosti i rizikom tamo gdje je takva procjena potrebna.

Izvješće o održivosti

Izvještavanje o održivosti je praksa mjerenja, otkrivanja, i pouzdanosti za organizacijske izvedbe, dok radi prema cilju održivog razvoja. Izvješće o održivosti pruža uravnotežen i razuman prikaz održivosti organizacije koja izvještava, uključujući i pozitivne i negativne doprinose.

Incident

Neplanirani događaj ili niz događaja koji je rezultirao, ili je mogao rezultirati ozljedom, oboljenjem ili štetom (gubitkom) imovine, štetom po okoliš ili štetom po ugled kompanije. Ne uključuje incidente koji su se dogodili u procesu, pri održavanju te koji su u vezi sa kvalitetom ili pouzdanošću, a koji nemaju stvarne ili potencijalne posljedice na zdravlje, sigurnost i okoliš.

Inč

(palac,col), mjera za dužinu, iznosi 24,5 mm

Intervencija

Sustavno korištenje resursa u cilju ublažavanja ili uklanjanja izvanredne situacije.