Press centar

Rječnik

LNG

(Liquefied Natural Gas), ukapljeni prirodni plin (UPP), prirodni plin ukapljen na temperaturi od –162 ˚C radi prijevoza brodovima (metanijerima)

Loživa ulja

derivati prerade sirove nafte koji se izdvajaju na temperaturama od 370 – 420 ˚C. Koriste se goriva za termoelektrane, toplane cementare i kao gorivo za velike brodske motore.

LPG

(Liquefied Petroleum Gas), ukapljeni naftni plin (UNP), propan, butan ili mješavina propan/butan, proizvod prerade sirove nafte ili prirodnog plina; koristi se prvenstveno kao energent ukapljen u čeličnim bocama i spremnicima