Press centar

Rječnik

N-alkani

ravnolančani (normalni) alkani (parafini),pripadaju skupini zasićenih ugljikovodika.

Nadzor

Sustavni, nezavisni i dokumentirani proces za dobivanje uvida i objektivnu procjenu da bi se odredio stupanj do kojeg su ispunjeni kriteriji nadzora sustava upravljanja, postavljeni od strane organizacije.

Nafta

(grčki: naphta – zemno ulje), tekuća smjesa ugljikovodika mineralnog porijekla; energetska mineralna sirovina najveće važnosti; dobiva se iz podzemlja rudarsko-naftnim radovima, tj. bušenjem i proizvodnjom kroz bušotine; prerađuje se u rafinerijama u derivate nafte.

Nafteni (cikloalkani, cikloparafini)

Zasićene, cikličke komponente, sadrže samo ugljik i vodik. Ciklopentan i cikloheksan su najjednostavniji nafteni i nalaze se u nafti. Nafteni se pojavljuju i u kondenziranom obliku (sterani i triterpani), a sastoje se od višestruko kondenziranih prstena s pet ili šest ugljikovih atoma.

Naftni plin

(otopljeni, kaptažni), prirodni plin otopljen u ležišnim uvjetima u nafti ili izdvojen u ležištu iznad nafte u plinskoj kapi

Naftni prozor

Naftni prozor je dubinsko-temperaturni interval u kojem matična stijena generira najveći dio naftnih ugljikovodika. Naftni prozor nastaje u temperaturnom području između 60 i 160 ˚C, tj. katagenezi.

Naftno-plinsko polje

bušotine i otkrivena zasebna ležišta nafte, odnosno prirodnog plina; privedeno proizvodnji, naftno-plinsko polje obuhvaća i sve nadzemne objekte i postrojenja za proizvodnju nafte i plina

Naftno polje

bušotine i otkrivena ležišta nafte; kada su ležišta privedena proizvodnji, naftno polje obuhvaća i sve nadzemne objekte i postrojenja za proizvodnju nafte i plina.

Najbolje raspoložive tehnike, NRT

NRT podrazumijeva primjenu najučinkovitije raspoložive tehnike u pojedinom industrijskom sektoru sa ciljem postizanja visokog stupnja zaštite okoliša

Najniže racionalno izvedivo

Kratica za najniže racionalno izvedivo. Smanjenje rizika na ALARP znači svođenje rizika na razinu na kojoj bi troškovi, napori, vrijeme i problemi vezani uz daljnje smanjenje rizika bili daleko neproporcionalni stopi smanjenja rizika.

Neizravna šteta izazvana požarom

Troškovi nepredviđenog mirovanja opreme, trošak izgubljene prodaje, izgubljenih poslovnih prilika, itd.

Nesigurna radnja i nesigurni uvjeti

Nesigurna radnja (UA – Unsafe Act) je ponašanje koje povećava nepotreban rizik za ozljede, štete ili gubitak; Nesigurni uvjeti (UC – Unsafe Conditions) su situacije koje bi mogle dovesti do ozljede, oštećenja ili gubitka, ako nisu ispravljene.

Neusklađenost u području ZZSO

Neizvršenje zahtjeva: <ul> <li>Smjernice upravljanja ZZSO, politike ZZSO, operativne regulative i</li> <li>Zakonskih zahtjeva iz područja ZZSO (inspekcijski nadzori i rješenja, prekršajni i sudski sporovi)</li> </ul>